Show simple item record

Indoor air quality and thermal comfort in school buildingsEffective methods of ventilation control in classrooms without air handling systém

dc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorAlžběta Dederová Kohoutková
dc.date.accessioned2020-02-26T23:19:12Z
dc.date.available2020-02-26T23:19:12Z
dc.date.issued2020-02-27
dc.identifierKOS-417533390405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86974
dc.description.abstractHlavním tématem dizertační práce je kvalita vnitřního ovzduší a tepelný komfort ve školách. Práce se zabývá analýzou stávajících problémů větrání ve školních budovách a identifikuje parametry, které ji ovlivňují. Podle současné legislativy sumarizuje požadavky na způsob výpočtu větrání při minimalizaci energetické náročnosti technických systému budov. Pro vybraný případ přirozeného větrání je vytvořen numerický simulační model turbulentního proudění vzduchu v zařízené učebně obsazené lidmi. Model je ověřen porovnáním s řízeným experimentálním měřením v klimatické komoře skutečné velikosti učebny, ve které je nainstalován tepelný model člověka s ovladatelnými povrchovými teplotami. Model je využitelný pro simulace přirozeného větrání skutečných učeben, pro stanovení průtoku vzduchu a rozložení teplot. Další možností je výběr optimální polohy umístění čidel pro sledování stavu vnitřního prostředí ve zkoumané místnosti. Při přidání bodového zdroje škodlivin je možno model zároveň použít pro sledování přenosu škodlivin prostoremcze
dc.description.abstractThe dissertation thesis is focused on indoor air quality and thermal comfort in school buildings. An analysis of current problems of ventilation in existing school buildings is performed and the relevant factors are identified. Actual legislative requirements on the calculation procedure of ventilation are summarized taking into account minimal energy demand on building services systems. Numerical simulation model of turbulent airflow in a classroom occupied by people with internal equipment was set up. The model was verified by the results of experimental investigation performed in a climate chamber of relevant parameters with thermal manikin installed. Airflow simulation in real classrooms can be provided by the model, ventilation rate and corresponding temperature fields can by determined. Another advantage of the model is the choice of optimal location of the IEQ sensors for investigation of IAQ in any room. By addition of the source point of pollutant, the model can be used tor tracing of pollutant transport in indoor environment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkvalita vnitřního ovzdušícze
dc.subjectvětrání školních budovcze
dc.subjectproudění vzduchu v učebněcze
dc.subjectsimulace turbulence CFDcze
dc.subjectklimatická komoracze
dc.subjectměření proudění vzduchucze
dc.subjectindoor air qualityeng
dc.subjectventilation of school buildingseng
dc.subjectairflow in classroomeng
dc.subjectturbulence simulation in CFDeng
dc.subjectclimate chambereng
dc.subjectairflow measurementseng
dc.titleKvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda ve školních budovách. Efektivní metody řízení větrání ve školních učebnách bez vzduchotechnikycze
dc.titleIndoor air quality and thermal comfort in school buildingsEffective methods of ventilation control in classrooms without air handling systémeng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.contributor.refereeHirš Jiří
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record