Show simple item record

Replacement of the Steel Bridge over Hracholusky Damdc.contributor.advisorDolejš Jakub
dc.contributor.authorVojtěch Drábek
dc.date.accessioned2020-02-12T23:51:55Z
dc.date.available2020-02-12T23:51:55Z
dc.date.issued2020-02-12
dc.identifierKOS-982516454705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86796
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výměnou mostních konstrukcí pomocí otáčení kolem podélné osy, chováním ocelových mostních konstrukcí po naklonění do nepřirozené polohy, podrobnou analýzou otáčení soustavy dvou mostních objektů. Dále práce řeší detailní posouzení hlavních prvků nosných konstrukcí a návrh hlavních detailů během výměny mostů. Zahrnuto je i variantní posouzení uspořádání konstrukce se závěsy a bez a jejich porovnání. V závěru se práce snaží odhalit slabá místa a části konstrukcí s velkým vlivem na dobré fungování otáčené soustavy.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the replacement of the bridge structures by rotating it around a longitudinal axis, the behavior of steel bridge structures after tilting to an unnatural position, a detailed analysis of the rotation of a system made from two bridge structures. Furthermore, the work deals with a detailed assessment of the main elements of load-bearing structures and the design of the main details during the replacement of bridges. Included is also a variant design assessment of the structure with and without bridge hangers and their comparison. In conclusion, the thesis tries to detect weak points and parts of structures with a great influence on the good functionality of the rotated system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMostcze
dc.subjectmontážcze
dc.subjectotáčení konstrukcecze
dc.subjectzatíženícze
dc.subjectfáze výstavbycze
dc.subjectmodelcze
dc.subjectmodelovánícze
dc.subjectHracholuskycze
dc.subjectBridgeeng
dc.subjectreplacementeng
dc.subjectrotation of structureeng
dc.subjectloadeng
dc.subjectconstruction phaseeng
dc.subjectmodeleng
dc.subjectmodelingeng
dc.subjectHracholuskyeng
dc.titleVýměna ocelového mostu přes nádrž Hracholuskycze
dc.titleReplacement of the Steel Bridge over Hracholusky Dameng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGregor Dalibor
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record