Show simple item record

Feasibility study of the alternative designs of the Valdek dam

dc.contributor.advisorBrouček Miroslav
dc.contributor.authorMilan Rada
dc.date.accessioned2020-02-11T23:51:29Z
dc.date.available2020-02-11T23:51:29Z
dc.date.issued2020-02-11
dc.identifierKOS-964945747705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86698
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je studie proveditelnosti variant konstrukčních řešení VD Valdek. Plánované VD Valdek by mělo sloužit především jako vodárenský zdroj pro oblast Hořovicka. Jeho dalšími funkcemi bude protipovodňová ochrana oblasti a zajištění minimálního zůstatkového průtoku v Červeném potoce. V práci jsou navrženy celkem 3 varianty konstrukčních řešení přehradní hráze. Návrh odpovídá svým rozsahem konceptu odpovídajícímu dokumentaci pro územní rozhodnutí. Ke všem variantám je vyhotovena projektová dokumentace. Jednotlivé varianty konstrukčních řešení hráze jsou mezi sebou multikriteriálně posouzeny. Na základě této analýzy je pro podrobnější zpracování vybrána jedna varianta.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is the feasibility study of the alternative designs of the Valdek dam. The planned Valdek waterworks should serve primarily as a water supply for the Hořovice area. Its other functions will be flood protection of the area and ensuring a minimum residual flow rate in Červený potok. The thesis describes a total of 3 variants of constructional solutions of the dam. The proposal corresponds in its scope to the concept corresponding to the documentation for planning approval. Project documentation was prepared for each variant. The design options were multicriterially assessed. Based on this analysis, one variant was chosen for more detailed processing.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPřehradacze
dc.subjectVD Valdekcze
dc.subjectstudie proveditelnosticze
dc.subjectkamenitá sypaná hrázcze
dc.subjectbetonová hrázcze
dc.subjectválcovaný betoncze
dc.subjectvodárenská nádržcze
dc.subjecthrazený šachtový přelivcze
dc.subjectboční přelivcze
dc.subjecthydrotechnické výpočtycze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectmultikriteriální analýzacze
dc.subjectDameng
dc.subjectValdek dameng
dc.subjectfeasibility studyeng
dc.subjectrockfill dameng
dc.subjectconcrete dameng
dc.subjectroller-compacter concrete (RCC)eng
dc.subjectwater supply reservoireng
dc.subjectmorning glory ring gateeng
dc.subjectlateral spillwayeng
dc.subjecthydrotechnical calculationseng
dc.subjectdesign documentationeng
dc.subjectmulticriterial analysiseng
dc.titleStudie proveditelnosti variant konstrukčního řešení VD Valdekcze
dc.titleFeasibility study of the alternative designs of the Valdek dameng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereePechar Jiří
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record