Show simple item record

THE COMPLETION OF THE NORTH EMBANKMENT OF HOLEŠOVICEdc.contributor.advisorSedlák Jan
dc.contributor.authorEva Trnková
dc.date.accessioned2020-02-07T15:51:19Z
dc.date.available2020-02-07T15:51:19Z
dc.date.issued2020-01-31
dc.identifierKOS-695600253505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86626
dc.description.abstractPráce se zabývá řešením transformačního území MČ Praha 7 v severní části holešovického meandru, resp. jeho část přiléhající k levému břehu Vltavy vymezená ulicí U Pergamenky. V úvodní části práce je popsán a stanoven charakter celé čtvrti, který slouží jako teoretický podklad pro návrh. Cílem návrhu je oživení území a jeho lepší zapojení do organismu okolního města a znovu nalezení řádu ve struktuře zástavby. Součástí návrhu je nové náměstí s kostelem, které se stává novým místním centrem.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the transformation area of ​​Prague 7 in the northern part of the Holešovice meander, respectively. its part adjacent to the left bank of the Vltava river delimited by U Pergamenky Street. The introductory part of the thesis describes and determines the character of the whole quarter, which serves as a theoretical basis for the design. The aim of the design is to revitalize the area and its better involvement to the organism of the city and to find the order in the structure of the development. Part of the design is a new church square, which is becoming the new local center.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHolešovicecze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectbloková zástavbacze
dc.subjectblokcze
dc.subjectvnitroblokcze
dc.subjectnábřežícze
dc.subjectHolešoviceeng
dc.subjecturbanismeng
dc.subjectblock structureeng
dc.subjectblockeng
dc.subjectblock courtyardeng
dc.subjectriverfronteng
dc.titleDOTVOŘENÍ SEVERNÍHO NÁBŘEŽÍ HOLEŠOVICcze
dc.titleTHE COMPLETION OF THE NORTH EMBANKMENT OF HOLEŠOVICEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGavlas Michal
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record