Show simple item record

Using BIM for the Heating and Ventilation System Designdc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorLukáš Hovorka
dc.date.accessioned2020-02-05T23:51:37Z
dc.date.available2020-02-05T23:51:37Z
dc.date.issued2020-02-05
dc.identifierKOS-884677403205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86446
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem projektu vzduchotechniky a vytápění pomocí BIM možnostmi moderního projektování. Podstatou návrhu je využití nástrojů jednoho software pro potřebné kalkulace a řešení, vhodné použití zadaných dat, zjednodušení a zautomatizovaní si práce, a dále poukazuje na způsob, jak pracovat s nadefinovaným projektem pro základní návrh regulace. Výstupem je automaticky generovaný projekt vytápění a vzduchotechniky vč. potřebných výpočtů, doplněný technickými zprávami a podrobný zkoordinovaný 3D model.cze
dc.description.abstractThe work deals with the design of air conditioning and heating using BIM options of modern design. The essence of the proposal is to use the tools of one software for the necessary calculations and solutions, appropriate use of the entered data, simplify and automate the work, and also points out how to work with the defined project for the basic design of regulation. The output is an automatically generated heating and air-conditioning project incl. necessary calculations, supplemented with technical reports and a detailed coordinated 3D model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBIMcze
dc.subjectvytápěnícze
dc.subjectvzduchotechnikacze
dc.subjecttepelné ztráty a ziskycze
dc.subjectmnožství potřebného vzduchucze
dc.subjecttlakové ztrátycze
dc.subjectregulace a řízenícze
dc.subjectBIMeng
dc.subjectheatingeng
dc.subjectair conditioneng
dc.subjectheat losses and gainseng
dc.subjectair volume floweng
dc.subjectpressure losseseng
dc.subjectregulation and controleng
dc.titleVyužití BIM pro návrh vytápění a větránícze
dc.titleUsing BIM for the Heating and Ventilation System Designeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMusil Roman
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record