Show simple item record

Actualisation of Methods for Calculations of Vibration in Powertrainsdc.contributor.advisorZoul Václav
dc.contributor.authorJiří Lukáš
dc.date.accessioned2020-02-01T23:51:27Z
dc.date.available2020-02-01T23:51:27Z
dc.date.issued2020-02-01
dc.identifierKOS-883223141605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86298
dc.description.abstractSoučasné metody výpočtu kmitání pohonů jsou nahrazovány metodami novými. Cílem diplomové práce je využít výpočtový software, který je na ústavu automobilů k dispozici (GT-Power, MATLAB) a využít možností, který tento SW nabízí k zvýšení úrovně výpočtů. Dále zpracovat metodiku způsobu zadávání výpočtů tak, aby bylo možno výpočty provádět nekomplikovaně a rychle a v neposlední řadě zhodnotit navrženou metodiku v porovnání s metodikami staršími v ohledech pracnosti výpočtu, zkvalitnění a rozšíření stávajících metod výpočtů.cze
dc.description.abstractThe current methods for calculating torsional vibration are being replaced by new methods. The aim of this diploma thesis is to use the available software at the department of automotive at my university (GT-Power, MATLAB) and to use these possibilities that this software offers to increase the level of calculations. Further elaborate the methodology of calculation so that it is possible to perform calculations in an uncomplicated and fast way and last but not least to evaluate the proposed methodology in comparison with the older ones with respect of efforts put in calculation, improvement and extension of existing calculation methods.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTorzní kmitánícze
dc.subjectGT-Powercze
dc.subjectMATLABcze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectTorsional vibrationeng
dc.subjectGT-Powereng
dc.subjectMATLABeng
dc.subjectsimulationeng
dc.titleAktualizace metod výpočtu kmitání poháněcích soustrojícze
dc.titleActualisation of Methods for Calculations of Vibration in Powertrainseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeProkýšek Roman
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record