Show simple item record

Analysis of public systems for weather forecastingdc.contributor.advisorKalvoda Tomáš
dc.contributor.authorRadka Bodnárová
dc.date.accessioned2020-01-30T23:51:54Z
dc.date.available2020-01-30T23:51:54Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-762877501605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86191
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním úspešnosti služieb pre pred-povede počasia. Preskúmane sú on-line služby verejne poskytujúce strojovo spracovateľné dáta o predpovediach. Navrhnutý a implementovaný je systém pre automatický zber dát z vybraných služieb. Nad nazbieranými dátami je vykonaná analýza predpovedí a graficky je zobrazená presnosť služieb v zá-vislosti na čase, lokalite a rôznych ukazateľoch počasia.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the analysis of accuracy of weather forecast services. On-line services which publicly provide machine-processable data are reviewed. The application for automatic data collection from selected services is designed and implemented. An analysis of collected data is done and accuracy of services is graphically visualized based on time, location and various weather elements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpredpoveď počasiacze
dc.subjectdátová analýzacze
dc.subjectpresnosť predpovedí po-časiacze
dc.subjectmetriky verifikácie predpovedícze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectJavacze
dc.subjectweather forecasteng
dc.subjectdata analysiseng
dc.subjectweather forecast accuracyeng
dc.subjectfore-cast verification metricseng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectJavaeng
dc.titleAnalýza veřejných systémů pro předpovědi počasícze
dc.titleAnalysis of public systems for weather forecastingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠimeček Ivan
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record