Show simple item record

Autocomplete in the system TA ČR Starfosdc.contributor.advisorNovák Jiří
dc.contributor.authorRóbert Schönfeld
dc.date.accessioned2020-01-30T23:51:37Z
dc.date.available2020-01-30T23:51:37Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-695599718105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86178
dc.description.abstractNašeptávače jsou rozšířená technologie ve vyhledávání, asistující uživateli při formulaci vyhledávacích dotazů. Tato práce se zabývá implementací našeptávače v existující aplikaci TA ČR Starfos. Je představena dekompozice problémové domény včetně problematiky uživatelských rozhraní vyhledávačů. Dosažena je uspokojivá implementace s použitím Apache Solr založená na autorem vytvořených klíčových slovách, která poskytuje základ pro budoucí vývoj.cze
dc.description.abstractQuery auto completion(QAC) is a widespread information retrieval technology for aiding query specification in search systems. This thesis is concerned with the implmentation of QAC in an existing application TA ČR Starfos. A decomposition of the problem domain is provided including a study of search user interfaces. A satisfactory implementation using Apache Solr based on author-assigned keywords is achieved and provides a foundation for further development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnašeptávačcze
dc.subjectzískávání informacícze
dc.subjectautomatická extrakce kličových slovcze
dc.subjectzpracování přirozeného jazykacze
dc.subjectuživatelské rozhraní pro vyhledávánícze
dc.subjectApache Solrcze
dc.subjectinformační systém výzkumu a vývojecze
dc.subjectquery auto completioneng
dc.subjectinformation retrievaleng
dc.subjectautomatic keyphrase extractioneng
dc.subjectnatural language processingeng
dc.subjectApache Solreng
dc.subjectsearch user interface current research information systemeng
dc.titleNašeptávač v systému TA ČR Starfoscze
dc.titleAutocomplete in the system TA ČR Starfoseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlouda Karel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record