Show simple item record

Chess Tournament Managerdc.contributor.advisorNovák Jiří
dc.contributor.authorJiří Pahorecký
dc.date.accessioned2020-01-30T23:51:27Z
dc.date.available2020-01-30T23:51:27Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-695599670805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86164
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou aplikací pro řízení šachových turnajů. Většina aplikací je placená. Ty, které jsou zdarma, bývají nepřehledné či se dokonce v nich vyskytuje reklama. Cílem práce je vytvoření multiplatformní a open-source aplikace, která bude sloužit ředitelům a rozhodčím amatérských turnajů. Nejprve byla popsána nejdůležitější pravidla pro šachové turnaje a provedena rešerše existujích aplikací. Poté byla provedena analýza požadavků a navrhntua architektura. Architektura byla zvolena tak, aby aplikace byla snadno spravovatelná a aby bylo jednoduché přidat další párovací enginy a pomocná hodnocení. Aplikace byla implementována tak, aby byla jednoduchá na ovládání, ale přesto umožnila plnohodnotné řízení amatérských šachových turnajů.cze
dc.description.abstractThe thesis is about applications for managing chess tournaments. The ones that are free are often confusing or even contain advertisements. The aim of this thesis is to create a multi-platform and open-source application that will serve directors and referees of chess amateur tournaments. First the most important rules for chess tournaments were described, and the existing applications were compared. After that the requirements analysis was done and the architecture of the application was chosen. The architecture was chosen so that the application is easy manageable and to make it easy to add additional pairing engines and rankings. The application was implemented to be easy to use, yet still be able to manage amateur chess tournament.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmultiplatformní aplikacecze
dc.subjectopen-sourcecze
dc.subjectřízení turnajůcze
dc.subjectšachycze
dc.subjectJavacze
dc.subjectJavaFXcze
dc.subjectmulti-platform applicationeng
dc.subjectopen-sourceeng
dc.subjecttournament managementeng
dc.subjectchesseng
dc.subjectJavaeng
dc.subjectJavaFXeng
dc.titleAplikace pro řízení šachových turnajůcze
dc.titleChess Tournament Managereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBalík Miroslav
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record