Show simple item record

Design and measurement of additional earthing of HV and EHV power lines

dc.contributor.advisorKlein Vít
dc.contributor.authorJan Korel
dc.date.accessioned2020-01-24T10:51:19Z
dc.date.available2020-01-24T10:51:19Z
dc.date.issued2020-01-23
dc.identifierKOS-860412656405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86031
dc.description.abstractDiplomová práce řeší uzemňování stožárů elektrických venkovních vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Popisuje typy poruch, které mohou nastat na těchto napěťových hladinách a věnuje se problémům vzniklým těmito poruchami, díle řeší problematiku krokového a dotykového napětí. Součástí diplomové práce je i jejím autorem vytvořený výpočetní program v prostředí MS Excel, který slouží k určení odporu základu stožáru s případným strojeným zemničem. Práce popisuje celý algoritmus výpočtu uzemnění a použití programu krok po kroku. Správnost funkce programu je ověřena na zrealizované stavbě vedení Hlinsko – Polička. Na závěr je uveden obecný postup při uzemňování stožárů, a také jsou zde popsány typy dokumentace, které je nutné při realizaci nové stavby venkovního vedení vypracovat. Součástí práce je i vyhodnocení ekonomického přínosu vytvořeného výpočetního programu pro projekční organizaci, která bude program používat.cze
dc.description.abstractDiploma thesis deals with pylons grounding on high and extra high voltage power lines. This thesis describes some types of faults which can occure on these voltage levels and the thesis also devotes attention to the problems caused by these faults. Furthermore, this thesis analyses the issue of step and touch voltage. The main part of the thesis is the computer program created by author of this thesis. The program is used for determination of the resistance of pylon base with possible additional foundation earther. There is a detailed description of a program algorithm and its use step by step in the thesis. The accuracy of the computer program is verified on already completed construction of the Hlinsko – Polička power line. Last part describes the general process during pylons grounding. This part also contains types of documentation that must be elaborated in realising a new power line. Finally, the thesis also evaluates the economic benefit of the created computer program for design organisation which will use it.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZemničcze
dc.subjectstožárcze
dc.subjectpodpěrný bodcze
dc.subjectzkratcze
dc.subjectrezistivitacze
dc.subjectuzemněnícze
dc.subjectkrokové a dotykové napětícze
dc.subjectGroundingeng
dc.subjectpyloneng
dc.subjectshort-circuiteng
dc.subjectrezistivityeng
dc.subjectearthingeng
dc.subjectstep and touch voltageeng
dc.titleProjektování a měření přídavného uzemnění vedení VVN a ZVNcze
dc.titleDesign and measurement of additional earthing of HV and EHV power lineseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeKrba Luděk
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record