Show simple item record

Proposal for barrier -free modifications in a selected area in Nymburk

dc.contributor.advisorKrčál Jan
dc.contributor.authorBarbora Vanišová
dc.date.accessioned2020-01-10T23:51:26Z
dc.date.available2020-01-10T23:51:26Z
dc.date.issued2020-01-10
dc.identifierKOS-884383929605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85943
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce „Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce“ je analýza současného stavu zvolené lokality z hlediska bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce navrhuje několik bezbariérových tras ke zvoleným institucím včetně tras z blízkých autobusových zastávek a parkovišť. Jednotlivé trasy jsou zmapovány a následně zhodnoceny dle platné legislativy. Dále jsou navrženy úpravy nevhodných řešení. Součástí práce je otestování, evaluace a revize formulářů a metodik vytvářených skupinou pro jednotné mapování a kategorizaci přístupnosti prostředí.cze
dc.description.abstractThe purpose of the diploma thesis “Proposal for Barrier-free Modifications in a Selected Area in Nymburk” is to analyse the current situation of barrier-free accessibility for persons with reduced mobility and orientation at the selected location – Nymburk. The thesis proposes multiple barrier-free routes allowing access to the local institutions, including routes from bus stops and parking lots nearby. Each barrier-free route is mapped and evaluated based on valid legislation. Further, appropriate adjustments for the existing insufficient solutions are suggested. The thesis also includes testing, evaluation and revision of the methodologies and forms created by the group dealing with mapping and environment accessibility categorization.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectbezbariérové prostředícze
dc.subjectbezbariérová trasacze
dc.subjecttechnická specifikacze
dc.subjectosoby s omezenou schopností pohybu a orientacecze
dc.subjectmapování přístupnosticze
dc.subjectNymburkcze
dc.subjectbarrier-free environmenteng
dc.subjectbarrier-free routeeng
dc.subjecttechnical specificationseng
dc.subjectpersons with reduced mobility and orientationeng
dc.subjectaccessibility mappingeng
dc.subjectNymburkeng
dc.titleNávrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburcecze
dc.titleProposal for barrier -free modifications in a selected area in Nymburkeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeMejzr Marek
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record