Show simple item record

Study of Traffic Solution in Municipality Břežany II

dc.contributor.advisorKočárková Dagmar
dc.contributor.authorViktor Drchota
dc.date.accessioned2020-01-10T23:51:24Z
dc.date.available2020-01-10T23:51:24Z
dc.date.issued2020-01-10
dc.identifierKOS-884383919005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85942
dc.description.abstractÚčelem diplomové práce na téma „Studie řešení dopravy v obci Břežany II“ je zpracování pasportizace místních komunikací a dopravního značení na území obce. V návaznosti na vypracovaný pasport MK a zatřídění jednotlivých komunikací do tříd dle § 6 zákona č. 13/1997 Sb., odst. 2 písm. a) až d) je úkolem vytvoření konceptu dopravy v obci. Vytvořený koncept by měl přispět ke zvýšení míry bezpečnosti dopravy a také ke zvýšení komfortu života místních obyvatel. Součástí je také provedení průzkumu v souvislosti s pasportizací, průzkumu intenzity dopravy a také průzkumů nezbytných ve zjištěných problémových lokalitách. Posledním bodem bude nový návrh zjištěných problémových lokalit.cze
dc.description.abstractThe purpose of the diploma work „Study of transport solutions in the village of Břežany II“ is elaboration of local communications and traffic signs records in the territory of the village. In response to the made records of LC and classification of each of the communications into classes according to § 6 of the Act no 13/1997 CoL, Parargraph 2, Letter a to d, the aim of the work is to form the concept of transport in the village. The concept should bring a higher level of transport safety and also a higher comfort in the life of local people. The integral part of the work is a survey of traffic intensity and also the survey which are necessary for the local terrirtories. The last point of my work is a new design for the problematic localities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBezpečnostcze
dc.subjectBřežany IIcze
dc.subjectdopravní nehodycze
dc.subjectdopravní průzkumcze
dc.subjectintenzitycze
dc.subjectmístní komunikacecze
dc.subjectnávrh řešenícze
dc.subjectobytná zónacze
dc.subjectpasportcze
dc.subjectpasportizacecze
dc.subjectprůtah obcícze
dc.subjectRPDIcze
dc.subjectsilnicecze
dc.subjecttranzitcze
dc.subjectvariantycze
dc.subjectzklidněná komunikacecze
dc.subjectzóna 30cze
dc.subjectSafetyeng
dc.subjectBřežany IIeng
dc.subjectAccidentseng
dc.subjectTraffic Surveyeng
dc.subjectIntensityeng
dc.subjectLocal Communicationseng
dc.subjectResidental Zoneeng
dc.subjectRecordseng
dc.subjectVillage Transiteng
dc.subjectRPDI (YADT)eng
dc.subjectRoadeng
dc.subjectTransiteng
dc.subjectVarianteng
dc.subjectcalmed Roadwayseng
dc.subjectZone 30eng
dc.titleStudie řešení dopravy v obci Břežany IIcze
dc.titleStudy of Traffic Solution in Municipality Břežany IIeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeČervená Martina
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record