Show simple item record

The Use of Selected Secondary Raw Materials for Formulation of Composite Materials in Building Industry

dc.contributor.advisorPavlíková Milena
dc.contributor.authorMartina Záleská
dc.date.accessioned2019-11-28T23:19:11Z
dc.date.available2019-11-28T23:19:11Z
dc.date.issued2019-11-29
dc.identifierKOS-449770426205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85791
dc.description.abstractS rozvojem ekonomiky a nárůstem populace celosvětově stoupá množství vyráběného stavebního materiálu na bázi cementu, spotřeba energie i produkce různých druhů odpadů. S tímto trendem bohužel neodmyslitelně souvisí negativní ovlivňování životního prostředí. Předkládaná dizertační práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První z nich je zaměřena na využití čtyř druhů polypropylenových odpadů jako částečné náhrady kameniva při výrobě cementových kompozitů s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi a druhá na využití dvou druhů tepelně zpracovaných kalů z čistíren odpadních vod jako částečné náhrady/přídavku k cementu při výrobě cementových past a malt. Vybrané druhotné suroviny byly nejprve podrobně analyzovány s ohledem na jejich plánovanou aplikaci a následně vyrobené vzorky byly charakterizovány z hlediska jejich základních fyzikálních, mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností.cze
dc.description.abstractWith the development of the economy and the growth of the population, the amount of cement-based building materials produced, the consumption of energy and the production of various types of waste are rising worldwide. Unfortunately, the negative impact on the environment is inherently associated with this trend. The dissertation is divided into two main parts. The first one focuses on the use of four types of polypropylene waste as a partial substitution of aggregate in the production of cement-based composites with improved thermal-insulation properties and the second for the use of two types of thermally treated sludge from sewage treatment plants as a partial replacement/addition of the cement in the production of cement-based pastes and concretes. Selected secondary raw materials were first analyzed in detail with regard to their intended use, and subsequently the samples were characterized in terms of their basic physical, mechanical, thermal and moisture propertieseng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectcementové kompozitycze
dc.subjectvyužití odpadůcze
dc.subjectodpadní polypropylencze
dc.subjectvypálený čistírenský kalcze
dc.subjectmechanické vlastnosticze
dc.subjecttepelné vlastnosticze
dc.subjectvlhkostní vlastnosticze
dc.subjectCement-based compositeseng
dc.subjectwaste recoveryeng
dc.subjectwaste polypropyleneeng
dc.subjectsewage sludge asheng
dc.subjectmechanical propertieseng
dc.subjectthermal propertieseng
dc.subjecthygric propertieseng
dc.titleVyužití vybraných druhotných surovin při formulaci kompozitních materiálů ve stavebnictvícze
dc.titleThe Use of Selected Secondary Raw Materials for Formulation of Composite Materials in Building Industryeng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.contributor.refereeSlížková Zuzana
theses.degree.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record