Show simple item record

Airport Management Control Centerdc.contributor.advisorŠpák Miroslav
dc.contributor.authorAlbert Bouchal
dc.date.accessioned2019-09-13T22:51:50Z
dc.date.available2019-09-13T22:51:50Z
dc.date.issued2019-09-13
dc.identifierKOS-779032607405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85379
dc.description.abstractPráce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako celku. Na základě existující dokumentace k tomuto tématu se pokusím o stručnou charakteristiku tohoto konceptu a uvedu jeho možné budoucí přínosy pro leteckou dopravu. Hlavním předmětem práce je ale rozebrat, jaké jsou momentální překážky v provozu a jaké si klademe cíle v jeho zefektivnění. Nakonec popíšu možnou podobu implementace společného provozního centra a definuji a namodeluji jeden problém, kterým se budu zabývat v poslední části práce, kde navrhnu matematické řešení.cze
dc.description.abstractFirstly, the thesis discusses current problems concerning the operational management of an airport because there is new means of efficiency gain in the airport procedures called Total Airport Management concept, which is briefly introduced based on existing documentation. I will then state some of its possible benefits for air transport as a whole. The main subject of the bachelor thesis is to define obstacles and bottlenecks of the operations and the actual goals of the efficiency gain. Furthermore, one of the possible implemetations of Airport Operations Centre (APOC) will be described and one particular problem will be simulated and dealt with in the final part of the thesis, where the mathematical solution is put forward.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectletištěcze
dc.subjectmanagementcze
dc.subjectprovozní řízenícze
dc.subjectřízení letištěcze
dc.subjectsdílené pracovištěcze
dc.subjectstanovení prioritcze
dc.subjectzpožděnícze
dc.subjectairporteng
dc.subjectmanagementeng
dc.subjectoperational managementeng
dc.subjectoperations centreeng
dc.subjectprioritisationeng
dc.subjectdelayeng
dc.titleProvozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOCcze
dc.titleAirport Management Control Centereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLán Sébastien
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record