Show simple item record

Comparison of Professional UAVs with Vertical Take-off and Landing

dc.contributor.advisorNovák Martin
dc.contributor.authorOndřej Prokurát
dc.date.accessioned2019-09-12T22:52:12Z
dc.date.available2019-09-12T22:52:12Z
dc.date.issued2019-09-12
dc.identifierKOS-785931121705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85369
dc.description.abstractBakalářská práce "Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním" se zabývá analýzou aktuálního stavu v oblasti konstrukcí a pohonů bezpilotních prostředků. V praktické části jsou porovnány funkční vlastnosti jednotlivých bezpilotních prostředků a na základě srovnání vyhodnoceny vhodné oblasti použití. Práce je uzavřena predikcí pravděpodobného vývoje daného oboru v budoucnosti.cze
dc.description.abstractBachelor thesis "Comparison of professional UAVs with vertical take-off and landing" is dealing with analysis of construction and propulsion of UAVs in current state. The applicative part is focused on comparison of functional properties of individual UAV, which is used for determining their suitable usage. Thesis is concluded with prediction of probable development of the given field.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBezpilotní prostředekcze
dc.subjectkonstrukcecze
dc.subjectpohoncze
dc.subjectrotorcze
dc.subjectvrtulecze
dc.subjectmaximální vzletová hmotnostcze
dc.subjectnosnostcze
dc.subjectvýdržcze
dc.subjectUnmanned Aircrafteng
dc.subjectconstructioneng
dc.subjectpropulsioneng
dc.subjectrotoreng
dc.subjectpropellereng
dc.subjectmaximum take-off masseng
dc.subjectpayloadeng
dc.subjectenduranceeng
dc.titlePorovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistánímcze
dc.titleComparison of Professional UAVs with Vertical Take-off and Landingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŘeha David
theses.degree.disciplineProfesionální pilotcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record