Show simple item record

Anti-Collision System for Unmanned Aerilal Vehicles

dc.contributor.advisorHůlek David
dc.contributor.authorKarel Ryšavý
dc.date.accessioned2019-09-12T22:51:58Z
dc.date.available2019-09-12T22:51:58Z
dc.date.issued2019-09-12
dc.identifierKOS-695600013605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85361
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce "Antikolizní systém pro bezpilotní prostředky" je nejprve klasifikovat diversifikované portfolio bezpilotních systémů dle aktuálního legislativního rámce. Následně analyzovat probíhající programy zabývající se problematikou integrace bezpilotních systémů do sdíleného vzdušného prostoru na evropské úrovni, ve Spojených státech amerických i v České republice a na základě této analýzy navrhnout hardwarový koncept spolehlivého, kompatibilního a modulárního antikolizního systému pro většinu bezpilotních systémů.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis "Anti-Collision System for Unmanned Aerial Vehicles" is firstly to classify the diversified portfolio of UAVs according to current legislative framework. Subsequently to analyze ongoing programmes that address the challenge of integrating UAVs into shared airspace on European level, in the United States as well as in the Czech Republic and on the basis of such analysis design a hardware concept of a reliable, compatible and modular detect and avoid system for the majority of UAVs.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectantikolizní systémcze
dc.subjectdetect and avoidcze
dc.subjectbezpilotní systémcze
dc.subjectUAScze
dc.subjectUAVcze
dc.subjectUTMcze
dc.subjectEASAcze
dc.subjectanticollision systemeng
dc.subjectdetect and avoideng
dc.subjectunmanned aerial vehicleeng
dc.subjectUASeng
dc.subjectUAVeng
dc.subjectUTMeng
dc.subjectEASAeng
dc.titleAntikolizní systém pro bezpilotní prostředkycze
dc.titleAnti-Collision System for Unmanned Aerilal Vehicleseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKeller Ladislav
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record