Show simple item record

2D and 3D patient-verification-plan evaluation using PBSdc.contributor.advisorAndrlík Michal
dc.contributor.authorVeronika Mlejnková
dc.date.accessioned2019-09-10T15:51:25Z
dc.date.available2019-09-10T15:51:25Z
dc.date.issued2019-09-05
dc.identifierKOS-695599817605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85314
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá verifikací pacientských plánů. Cílem práce je seznámit se s metodami pro vyhodnocování pacientských plánů v protonové terapii a aplikovat tyto teoreticky nabyté poznatky v praxi vytvořením vlastního programu pro verifikaci pacientského plánu. Nejprve jsou v práci představeny různé vyhodnocovací metody, včetně gama analýzy. Poté jsou tyto metody navzájem srovnány. V práci se nachází taktéž praktická ukázka použití vyhodnocovacích metod pro konkrétní pacientský plán. Následuje popis geometrie měření a představení detektoru I'mRT MatriXX a vyhodnocovacího software OmniPro I'mRT. Na závěr je podrobně rozebrán vlastní program pro verifikaci pacientských plánů a jeho výsledky porovnány s programem OmniPro I'mRT.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with pacient plan verification. The target of this bacheor thesis is to describe different methods for the evaluation of patient-plan verification in proton therapy and to apply theoretical knowledge in practice by creating own patient-plan verification program. First, various evaluation method, including gamma analysis, are presented. Then these methods are compared. In this bachelor thesis there is also a practical example of using evaluation methods for one pacient plan. Subsequently, the measurement geometry, the I'mRT MatriXX detector and the OmniPro I'mRT evaluation software are described. Finally, the own program for patient-plan verification is analyzed in detail and compared with OmniPro I'mRT.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectProtonová terapiecze
dc.subjectdávková verifikacecze
dc.subjectgama analýzacze
dc.subjectPencil Beam Scanningcze
dc.subjectProton therapyeng
dc.subjectdose verificationeng
dc.subjectgamma analysiseng
dc.subjectPencil Beam Scanningeng
dc.title2D a 3D hodnocení verifikací pacientských plánů v PBScze
dc.title2D and 3D patient-verification-plan evaluation using PBSeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeĹubomír Zámečník
theses.degree.disciplineRadiologická technikacze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record