Show simple item record

Application of segmented semiconductor detectors for radon measurement

dc.contributor.advisorŠvihra Peter
dc.contributor.authorMartin Kaschner
dc.date.accessioned2019-09-10T08:51:24Z
dc.date.available2019-09-10T08:51:24Z
dc.date.issued2019-09-05
dc.identifierKOS-778483511805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85309
dc.description.abstractHlavním cílem práce je měření objemové aktivity radonu za použití segmentovaných křemíkových detektorů. Správné stanovení množství radonu v ovzduší je důležité, jelikož dlouhodobá expozice vysokým koncentracím může mít negativní vliv na lidské zdraví. Problematika radonu je obzvláště důležitá pro Českou republiku díky složení jejího geologického podloží. Pro měření objemové aktivity radonu je využit elektrostatický sběr nabitých dceřiných produktů radonu na povrch stripových detektorů PH32. Za použití etalonů zdrojů alfa částic je vykonána kalibrace detektoru s cílem optimalizace diskriminační hladiny, korekce odezvy jednotlivých stripů a určení energie alfa částic. Provedená měření v prostředí s vyšší koncentrací radonu jsou srovnána s běžně používaným monitorem RADIM 3A, kde je pozorována korelace mezi odezvami obou přístrojů. Dosažené výsledky pomohou zlepšit budoucí návrhy zařízení obsahující stripový detektor PH32.cze
dc.description.abstractThe main aim of this work is to measure radon concentration in the atmosphere using segmented silicon detectors. A~correct determination of radon levels in the atmosphere is important as long-term exposure to high concentrations can have a negative impact on health. This issue is particularly important in the Czech Republic due to its bedrock composition. Electrostatic collection of charged radon progeny on a sensor surface of the PH32 strip detector is utilized for the measurements of the radon concentration. Calibration of the detector is performed using standardized alpha particle sources, focusing on optimization of the discrimination level, equal response of the individual strips and determination of the alpha particle energy. The measurements performed in an environment with high levels of radon are compared to a~commonly used RADIM~3A monitor, a correlation between responses of both instruments is observed. Results will help improve future designs of the PH32 based monitors.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPH32cze
dc.subjectRadoncze
dc.subjectKontinuální monitor radonucze
dc.subjectKřemíkový segmentovaný detektorcze
dc.subjectEnergetická kalibracecze
dc.subjectPH32eng
dc.subjectRadoneng
dc.subjectContinuous radon monitoreng
dc.subjectSilicon segmented detectoreng
dc.subjectEnergy calibrationeng
dc.titleVyužití segmentovaných polovodičových detektorů pro měření radonucze
dc.titleApplication of segmented semiconductor detectors for radon measurementeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeFroňka Aleš
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record