Show simple item record

Gearshift Simulation Model of a Dog Clutch

dc.contributor.advisorJasný Michal
dc.contributor.authorVijay Jeyaraman
dc.date.accessioned2019-09-04T17:51:40Z
dc.date.available2019-09-04T17:51:40Z
dc.date.issued2019-08-31
dc.identifierKOS-788055645705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85182
dc.description.abstractTato práce je zaměřena především na proces zapojení psí spojky s lichoběžníkovým psem, který může eliminovat odrazový efekt a redukovat radiální vůli mezi psími spojkami. Hlavním cílem práce bylo modelovat psí spojku pomocí vhodného multibody simulačního softwaru pro pochopení procesu zapojení s různou relativní úhlovou rychlostí a řadící silou. Simulační model musí vykazovat dynamickou odezvu a chovat se velmi blízko realitě. V první části studie je diskutováno stručné vysvětlení principu spojky pro psa, stavu záběru, oblasti aplikace, efektu odrazu, procesu řazení a předchozí výzkumné práce na spojce pro psa. Poté jsou vysvětleny základy simulačního softwaru a teorie pozadí. Ve druhé části studie byly analyzovány dané experimentální údaje za účelem získání užitečných informací, které informace integrovaly se simulací. Experimentální výsledky jsou zaměřeny hlavně na dobu záběru v závislosti na relativním rozdílu úhlových rychlostí a síle řazení. Poté, co byl ve zvoleném softwaru pro multibody systémovou dynamiku vytvořen model psí spojky, byly odebrány odpovídající výsledky. Nakonec jsou simulované výsledky validovány porovnáním s naměřenými experimentálními daty.cze
dc.description.abstractThis thesis is mainly focused on the dog clutch engagement process with a trapezoidal dog which can eliminate the bounce-back effect and reduce radial backlash between dog clutches. The main objective of the thesis was to model a dog clutch using appropriate multibody simulation software to understand the engagement process with different relative angular velocity and shifting force. The simulation model must show a dynamical response and behave very close to reality. In the first part of the study, a brief explanation of the dog clutch principle, engagement condition, application area, bounce-back effect, gear shifting process and previous research work on dog clutch are discussed. After that multibody simulation software basics, and background theory are explained. In the second part of the study, given experimental data were analyzed to get useful information that information integrated with simulation. The experimental results are mainly focused on the engagement time depending on the relative angular speed difference and gear shifting force. After that dog clutch model was created in the chosen multibody system dynamics software and the corresponding results are taken out. Finally, the simulated results are validated by comparing with measured experiment data.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMoment setrvačnosticze
dc.subjectsimulace více tělcze
dc.subjectspojka psacze
dc.subjectodskakovánícze
dc.subjecttuhost materiálu a koeficient tlumenícze
dc.subjectstatický a dynamický koeficient třenícze
dc.subjectrychlost přechodu a třenícze
dc.subjectrelativní úhlová rychlostcze
dc.subjectsíla řazenícze
dc.subjectkloub a omezenícze
dc.subjectMoment of inertiaeng
dc.subjectMulti-body simulationeng
dc.subjectDog clutcheng
dc.subjectBounce-backeng
dc.subjectMaterial stiffnesseng
dc.subjectand damping coefficienteng
dc.subjectStatic and dynamic friction coefficienteng
dc.subjectStiction and friction transition velocityeng
dc.subjectRelative angular velocityeng
dc.subjectGear shifting forceeng
dc.subjectJoint and Constrainseng
dc.titleSimulační model řazení čelní zubové spojkycze
dc.titleGearshift Simulation Model of a Dog Clutcheng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeDyk Štěpán
theses.degree.disciplineAdvanced Powertrainscze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeMaster of Automotive Engineeringcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record