Show simple item record

Gaseous fuel injection for engine with scavenged pre-chamber

dc.contributor.advisorVávra Jiří
dc.contributor.authorAkshay Kamane
dc.date.accessioned2019-08-31T22:51:57Z
dc.date.available2019-08-31T22:51:57Z
dc.date.issued2019-08-31
dc.identifierKOS-872574483505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85131
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem systému vstřikování plynného paliva pro jednoválcový čtyřdobý motor s vyčištěnou předkomorou pro měření přívodu paliva přes kulový zpětný ventil do předkomory. Na modelu systému vstřikování paliva v GT-POWER byly provedeny různé simulace, aby se studovalo chování zpětného ventilu a předpovídaly mechanické parametry ventilu pro různé provozní podmínky. Model GT Power byl kalibrován pro průtok různých podmínek na základě poskytnutých experimentálních dat z plynového motoru pro lehký nákladní vůz. Byla provedena analýza citlivosti mechanického parametru pro zkoumání vlivu na výstupní průtok. Později byl model vstřikování paliva spojen s modelem jednoválcového výzkumného motoru velikosti malého modelu motorového motoru, aby se studoval výkon zpětného ventilu při plném zatížení motoru pro větší rozsah rychlostí. Nakonec byly stanoveny vlastní frekvence pro zpětný ventil a spirálovou pružinu z ventilu pomocí pracovního stolu VTDESIGN v GT SUITE k posouzení rezonančních podmínekcze
dc.description.abstractThis thesis deals with the design of a Gaseous fuel injection system for a single-cylinder 4-stroke engine with a scavenged pre-chamber for metering the fuel supply through the ball check valve into the pre-chamber. Various simulations were performed on the fuel injection system model in GT-POWER to study the behavior of the check valve and predict the mechanical parameters of the valve for different operating conditions. The GT Power model was calibrated for the flow rate of various conditions based on the provided experimental data from the gas engine for a light-duty truck. A sensitivity analysis was carried out for the mechanical parameter to examine the effect on the output flow rate. Later on, the fuel injection model was coupled with a model of single-cylinder research engine of the size of a small automotive engine model to study the performance of the check valve at full load condition of engine for larger speed range. Finally, the eigenfrequencies were determined for the check valve and the helical spring from the valve using VTDESIGN workbench in GT SUITE to assess the resonance conditionseng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZkontrolujte ventilcze
dc.subjectpředkomorucze
dc.subjectGT SUITEcze
dc.subjectzemní plyncze
dc.subjectzemní frekvencicze
dc.subjectCheck Valveeng
dc.subjectPre-chambereng
dc.subjectGT SUITEeng
dc.subjectNatural gaseng
dc.subjectNatural frequencyeng
dc.titlePřívod plynného paliva pro motor s vyplachovanou předkomůrkoucze
dc.titleGaseous fuel injection for engine with scavenged pre-chambereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠkarohlíd Marcel
theses.degree.disciplineAdvanced Powertrainscze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeMaster of Automotive Engineeringcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record