Show simple item record

Automated ADAS test developmentdc.contributor.advisorJirovský Václav
dc.contributor.authorDanielle Audrey Fotso Fokam
dc.date.accessioned2019-08-30T22:52:44Z
dc.date.available2019-08-30T22:52:44Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-989853679105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85111
dc.description.abstractZajištění nebo zaručení bezpečnosti autonomních systémů zůstává pro výrobce automobilů jednou z hlavních výzev, zejména proto, že technologie zabudované do těchto systémů jsou stále složitější. Výsledkem je, že zkušební metody k jejich validaci a tím k zajištění jejich bezpečnosti musí být nejúčinnější a nejúčinnější. Právě v tomto pořadí myšlenek jsem byl pověřen tématem týkajícím se "optimalizace procesu validace ADAS - AD". Moje práce se zabývala automatickým generováním testovacích scénářů pro validaci funkcí ADAS a také zlepšením nástroje pro výsledky testů po zpracování. Pro generování scénáře byl použit stochastický přístup využívající algoritmus Markov Chain Monte Carlo, založený na definované sadě parametrů, které by mohly ovlivnit komponenty podle konkrétní funkce a jejich pravděpodobnosti výskytu.cze
dc.description.abstractEnsuring or guaranteeing the safety of autonomous systems remains one of the major challenges for car manufacturers, especially as the technologies embedded in these systems become more and more complex. As a result, test methods to validate them and thus guarantee their safety must be the most efficient and effective. It is in this order of thought that I was entrusted with the subject relating to the "optimisation of the ADAS - AD validation process". My work was on the automatic generation of test scenarios for the validation of ADAS functions, as well as the improvement of the tool for post-processing test results. A stochastic approach using the Markov Chain Monte Carlo algorithm has been used for scenario generation, based on a defined set of parameters that could influence the components according to a specific function and their probabilities of occurrence.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAutonomní bezpečnost systémucze
dc.subjectvalidace ADAScze
dc.subjectscénářecze
dc.subjectMarkovův řetězec Monte Carlocze
dc.subjectAutonomous System Safetyeng
dc.subjectADAS Validationeng
dc.subjectScenarioseng
dc.subjectMarkov Chain Monte Carloeng
dc.titleAutomatické generování testů pro validaci systémů ADAScze
dc.titleAutomated ADAS test developmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVaculín Ondřej
theses.degree.disciplineAdvanced Powertrainscze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeMaster of Automotive Engineeringcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record