Show simple item record

Feedforward and Recurrent Neural Networks for Temperature Prediction Between Cuts of Turbopropeller Enginedc.contributor.advisorBukovský Ivo
dc.contributor.authorJosef Řehořík
dc.date.accessioned2019-08-29T22:52:57Z
dc.date.available2019-08-29T22:52:57Z
dc.date.issued2019-08-29
dc.identifierKOS-883222761505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85041
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje predikci teploty, která je skalární termodynamickou stavovou veličinou. K predikci budou využity umělé neuronové sítě (Artificial Neural Networks, ANN), které jsou jedním z nástrojů umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI). Tuto veličinu budu analyzovat a následně predikovat z dat naměřených v turbovrtulovém letadlovém motoru. Data, která budou v této práci zpracována a vyhodnocována pochází od blíže nespecifikovaného, avšak relevantního zdroje, který provedl měření teplot propulzní látky tohoto motoru. Část této práce se také věnuje termodynamickým dějům, na jejichž principech tyty stroje pracují. Pro zpracování velkého množství dat, která jsou v této práci použita, bude využita mimo jiné analýza hlavních komponent (PCA). Pro dosažení ideálního výsledku práce použiji různé kombinace modelů sítí a optimalizačních algoritmů.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with temperature prediction, which is a scalar thermodynamic state variable. Artificial Neural Networks (ANN), which are one of the tools of Artificial Intelligence (AI), will be used for prediction. I will analyze this quantity and then predict it from the data measured in a turboprop aircraft engine. The data that will be processed and evaluated in this work comes from an unspecified but relevant source, which performed the measurement of the temperature of the propulsion substance of this engine. Part of this work is also devoted to thermodynamic processes on which these machines work. The Principal Component Analysis (PCA) will be used to process large amounts of data used in this work besides other methods. I will use various combinations of neural network models and optimization algorithms to achieve ideal results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBack Propagationcze
dc.subjectgradientní metodycze
dc.subjectneuroncze
dc.subjectneuronová síťcze
dc.subjectoptimalizační algoritmuscze
dc.subjectpredikcecze
dc.subjectpropulzní látkacze
dc.subjectpropulzní systémcze
dc.subjectsomatická operacecze
dc.subjectsynaptická operacecze
dc.subjectturbovrtulový letadlový motorcze
dc.subjectBack Propagationeng
dc.subjectgradient methodseng
dc.subjectneural networkeng
dc.subjectneuroneng
dc.subjectoptimization algorithmeng
dc.subjectpredictioneng
dc.subjectpropulsion substanceeng
dc.subjectpropulsion systémeng
dc.subjectsomatic operationeng
dc.subjectsynaptic operationeng
dc.subjectTurboprop aircraft engineeng
dc.titleDopředné a rekurentní neuronové sítě pro predikci teploty mezi řezy turbovrtulového motorucze
dc.titleFeedforward and Recurrent Neural Networks for Temperature Prediction Between Cuts of Turbopropeller Engineeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeOswald Cyril
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmePrůmysl 4.0cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record