Show simple item record

Using of 48 V technology in hybrid powertrainsdc.contributor.advisorMorkus Josef
dc.contributor.authorJan Macháček
dc.date.accessioned2019-08-29T22:52:30Z
dc.date.available2019-08-29T22:52:30Z
dc.date.issued2019-08-29
dc.identifierKOS-784823023505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85025
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na využití současných trendů ve stále více využívané 48 voltové elektrické síti automobilů, zejména v mild-hybridních vozidlech. V první části této práce je seznámení s rozdělením hybridních pohonů podle stupně hybridizace a vysvětlení motivace k zavedení 48 V sítě. Následuje představení hlavních částí 48 V systému a jejich předních distributorů. Představená jsou i vozidla, která tuto technologii využívají v produkčním, či koncepčním stádiu. Praktická část práce se zaměřuje na výpočet energetické náročnosti konvenčního vozidla Škoda Octavia na dané trase. Pro vozidlo je navržen BSG elektromotor, který spolu s ostatními částmi systému simuluje jízdu, již mild hybridního vozidla, po stejné trati. Ve výsledcích práce se dostáváme k finální úspoře paliva na ujeté trati za použití 48 V systému a grafu reprezentující stav nabití baterie během jízdy. Závěr je věnovaný shrnutí výsledků a vysvětlení širšího potenciálu 48 V sítě vedoucího k větším úsporám paliva a výfukových exhalací.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on the use of current trends in the increasingly used 48 volt electric network of cars, especially in mild-hybrid vehicles. In the first part of this thesis is introduced the division of hybrid drives according to the degree of hybridization and explanation of the motivation to introduce 48 V network. Following is the introduction of the main parts of the 48 V system and their leading distributors. Also presented are vehicles that use this technology in production or conceptual stages. The practical part focuses on the calculation of the energy performance of a conventional Škoda Octavia on a given route. A BSG electric motor is designed for the vehicle, which, along with other parts of the system, simulates the ride, already of a mild hybrid vehicle, along the same track. In the work results we get to the final fuel economy on the track, using a 48 V system and a graph representing the battery state-of-charge while driving. The conclusion is devoted to summarizing the results and explaining the wider potential of the 48 V network leading to lower fuel economy and exhaust emissions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject48 V systémcze
dc.subjectMild hybridcze
dc.subjectBSGcze
dc.subjectŠkoda Octaviacze
dc.subjectMHEVcze
dc.subjectLithium-Ion akumulátorcze
dc.subject48 V systemeng
dc.subjectMild hybrideng
dc.subjectBSGeng
dc.subjectSkoda Octaviaeng
dc.subjectMHEVeng
dc.subjectLithium Ion batteryeng
dc.titleVyužití 48 V technologie v hybridních pohonechcze
dc.titleUsing of 48 V technology in hybrid powertrainseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKlír Vojtěch
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record