Show simple item record

Experimental Investigation of Parameters of Reverse Sprinklerdc.contributor.advisorSchmirler Michal
dc.contributor.authorJan Langer
dc.date.accessioned2019-08-29T22:52:04Z
dc.date.available2019-08-29T22:52:04Z
dc.date.issued2019-08-29
dc.identifierKOS-780406013605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85005
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou reverzního Segnerova kola. Kromě stručného výtahu z historie a srovnání základních teorií jsou zde odvozeny vztahy a momentové rovnice pro další jevy ovlivňující chování kola. Součástí práce je i popis návrhu a konstrukce modelového zařízení. Výpočet tlakových ztrát modelu byl ověřen experimentálním měřením. V závěru práce se nachází popis všech otestovaných konfigurací kola a pozorovaného chování, které je porovnáno s teoretickými předpoklady.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the topic of reverse sprinkler. Apart from providing brief view into the history a comparison of basic theories, formulas and torque equations for other effects affecting the behavior of the sprinkler are derived. Part of this thesis focuses on describing design and construction of the model. Calculated pressure losses were verified by experimental measurement. In the end, there is a description of all tested configurations and observed behavior, which is compared to theoretical assumptions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectReverzní Segnerovo kolocze
dc.subjectmechanika tekutincze
dc.subjectmomentová rovnicecze
dc.subjectsoučinitel kontrakcecze
dc.subjectCoriolisova sílacze
dc.subjectodpor prostředí proti rotacicze
dc.subjectmodelcze
dc.subjecttlakové ztrátycze
dc.subjectFeynman sprinklereng
dc.subjectreverse sprinklereng
dc.subjectfluid mechanicseng
dc.subjecttorque equationeng
dc.subjectcoefficient of contractioneng
dc.subjectCoriolis forceeng
dc.subjectdrageng
dc.subjectmodeleng
dc.subjectpressure losseng
dc.titleExperimentální ověření chování reverzního Segnerova kolacze
dc.titleExperimental Investigation of Parameters of Reverse Sprinklereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSuchý Jakub
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky tekutin a termodynamikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record