Show simple item record

Geomagnetically induced currents in the Czech power griddc.contributor.advisorŠvanda Michal
dc.contributor.authorAnna Smičková
dc.date.accessioned2019-08-29T11:51:40Z
dc.date.available2019-08-29T11:51:40Z
dc.date.issued2019-08-28
dc.identifierKOS-782890532105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84988
dc.description.abstractCílem práce je poprvé v českých podmínkách vyšetřit amplitudu geomagneticky indukovaných proudů (GIC) v rozvodné síti. Obecně se soudí, že tyto indukované proudy vedou k zvýšené poruchovosti klíčových komponent rozvodné sítě a jejich efekty jsou dobře prokázány v zemích ležících blíže magnetickým pólům (Skandinávie, USA, Kanada, jižní Afrika apod.), kde amplitudy GIC dosahují v bouřlivých obdobích hodnot až stovek ampér. V podmínkách střední Evropy nelze očekávat takto vysoké amplitudy, ale i GIC řádově menších amplitud mohou kumulativně přispívat ke zvýšené poruchovosti zařízení elektrizační sítě. Řešitel práce bude pro vybrané úseky vedení české rozvodné sítě modelovat časový vývoj GIC v obdobích se zvýšenou sluneční aktivitou. Práce poslouží pro realistický odhad nebezpečnosti GIC pro českou rozvodnou síť.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to investigate for the first time the amplitudes of geomagnetically induced currents in the electric power grid in the Czech Republic. It is generally believed that these currents lead to increased failure rates of components of the power grid. These effect are well proven for countries at higher latitudes - Scandinavia, USA, Canada, South Africa, etc., where the amplitudes reache up to hundreds of amperes during great solar storms. In the central Europe, such large values of GICs are not expected, but even GICs that are of lower amplitudes can cumulatively cause an increased failure rate. The investigator of this thesis will model the time evolution of GICs for a chosen time period of increased solar activity and for selected segments of the power grid. This thesis will serve for a realistic estimate of GIC hazard for the Czech power grid.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGeomagnetická aktivitacze
dc.subjectrozvodné sítěcze
dc.subjectgeomagnetické indukované proudycze
dc.subjectGeomagnetic activityeng
dc.subjectelectric power distribution networkseng
dc.subjectgeomagnetically induces currentseng
dc.titleGeomagnetické indukované proudy v rozvodné síti České republikycze
dc.titleGeomagnetically induced currents in the Czech power grideng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKyncl Jan
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record