Show simple item record

Analysis of inflation experiment carried out with elastomer tube

dc.contributor.advisorHorný Lukáš
dc.contributor.authorMatyáš Budinka
dc.date.accessioned2019-08-29T07:51:46Z
dc.date.available2019-08-29T07:51:46Z
dc.date.issued2019-08-28
dc.identifierKOS-781236841605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84982
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá polymerními materiály a popisem nelineárních trubic. Pozornost byla soustředěna na analyzováním dat naměřených inflačně - extenzním testem elastomerní trubice. V závěru jsou diskutovány jeho výsledky.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with polymer materials and description of nonlinear tube. It focuses on analyzing the data of elastomer tube measured by inflation - extension test. At the end the results of this test are discussed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPolymercze
dc.subjectelastomerní trubicecze
dc.subjectinflačně - extenzní testcze
dc.subjectobvodová deformacecze
dc.subjectaxiální deformacecze
dc.subjectPolymereng
dc.subjectelastomer tubeeng
dc.subjectinflation – extension testeng
dc.subjectcircumferential deformationeng
dc.subjectaxial deformationeng
dc.titleAnalýza inflačního experimentu elastomerní trubicecze
dc.titleAnalysis of inflation experiment carried out with elastomer tubeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeChlup Hynek
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record