Show simple item record

Numerical solution of compressible flow using advanced Riemann solvers

dc.contributor.advisorHolman Jiří
dc.contributor.authorRadek David
dc.date.accessioned2019-08-28T22:52:02Z
dc.date.available2019-08-28T22:52:02Z
dc.date.issued2019-08-28
dc.identifierKOS-883223091105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84974
dc.description.abstractPráce se zabývá numerickým řešením proudění stlačitelné nevazké tekutiny. V první části jsou odvozeny rovnice popisující dynamiku plynů. Následující dvě kapitoly jsou věnovány teorii hyperbolických systémů zákonů zachování a jejich numerickému řešení. Dále se práce zabývá rotovanými hybridními řešiči Riemannova problému, a je představeno nové HLL/HLLC schéma. Na závěr jsou ukázány výsledky výpočtů pomocí tohoto schématu a porovnání s ostatními metodami.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with numerical simulation of compressible inviscid flows. First of all, equations of gas dynamics are derived. The following two parts are dedicated to theory of hyperbolic systems of conservation laws and their numerical solution. The next chapter conserns itself with rotated hybrid Riemann solvers, and a new HLL/HLLC solver is presented. At the end, some results of numerical computations using this and other methods are shown.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEulerovy rovnicecze
dc.subjectnevazké stlačitelné prouděnícze
dc.subjectmetoda konečných objemůcze
dc.subjectHLLcze
dc.subjectHLLCcze
dc.subjectrotovaný hybridní Riemannův řešičcze
dc.subjectEuler equationseng
dc.subjectinviscid compressible floweng
dc.subjectfinite volume methodeng
dc.subjectHLLeng
dc.subjectHLLCeng
dc.subjectrotated hybrid Riemann solvereng
dc.titleNumerické řešení proudění stlačitelné tekutiny pomocí pokročilých metodcze
dc.titleNumerical solution of compressible flow using advanced Riemann solverseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFürst Jiří
theses.degree.disciplineMatematické modelování v technicecze
theses.degree.grantorústav technické matematikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record