Show simple item record

Clamping system design for parts inspection on the CMM

dc.contributor.advisorMikeš Petr
dc.contributor.authorJakub Skořepa
dc.date.accessioned2019-08-25T22:51:38Z
dc.date.available2019-08-25T22:51:38Z
dc.date.issued2019-08-25
dc.identifierKOS-780683542505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84903
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o měření na souřadnicovém měřicím stroji (SMS). V teoretické části je představeno měření na souřadnicovém stroji. Poté se řeší problematika upnutí součásti a je uvedeno několik způsobů a možností upnutí měřených součástí. Praktická část se zaměřuje na návrh upínacího systému pro měření prvku hřídele s ozubením a dvou ozubených kol tak, aby obsluha byla rychlá, jednoduchá a nenáročná. Zároveň aby byl upínací systém jednoduše vyrobitelný. Tyto součásti budou měřeny na stroji Zeiss DuraMax.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is about measuring on coordinate measuring machine (CMM). In theoreticall part is introduced measuring on CMM and then the problem of clamping the component is solved and several ways and possibilities of clamping the measured components are mentioned. The practical part focus on the design of the clamping system for the measuring shaft element and two gears so that operation is fast, simple and undemanding. At the same time, the clamping system could be easily manufactured. These components will be measured on the machine Zeiss DuraMax.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCMMcze
dc.subjectupínání na CMMcze
dc.subjectupínací systémycze
dc.subjectnávrh upínacího systémucze
dc.subjectCMMeng
dc.subjectclamping on the CMMeng
dc.subjectclamping systemseng
dc.subjectdesign of clamping systemeng
dc.titleNávrh upínacího systému pro kontrolu dílů na CMMcze
dc.titleClamping system design for parts inspection on the CMMeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeZábranský Tomáš
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record