Show simple item record

Energetic consumption of the cutting process

dc.contributor.advisorRázek Vítězslav
dc.contributor.authorJakub Vošta
dc.date.accessioned2019-08-25T22:51:38Z
dc.date.available2019-08-25T22:51:38Z
dc.date.issued2019-08-25
dc.identifierKOS-773337346905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84901
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá rozborem problematiky řezného procesu a energetickou náročností obrábění při různých řezných podmínkách. Práce popisuje jednotlivé podmínky ovlivňující řezný proces, jejich vliv na potřebné množství energie a způsoby monitorování. V experimentální části bylo provedeno měření řezných sil a příkonu při broušení materiálu Inconel 713 LC za různých řezných podmínek.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is focused on the analysis of cutting process and energetic demands of machining at different cutting conditions. The work describes various conditions influencing the cutting process, their influence on the necessary amount of energy and methods of monitoring. In the experimental part, the measurement of cutting forces and input power was performed during grinding of Inconel 713 LC material under various cutting conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŘezný procescze
dc.subjectenergetická náročnostcze
dc.subjectřezné sílycze
dc.subjectpříkoncze
dc.subjectobráběnícze
dc.subjectbroušenícze
dc.subjectCutting processeng
dc.subjectenergetic demandseng
dc.subjectcutting forceseng
dc.subjectpower inputeng
dc.subjectmachiningeng
dc.subjectgrindingeng
dc.titleEnergetická náročnost řezného procesucze
dc.titleEnergetic consumption of the cutting processeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeVilcsek Igor
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record