Show simple item record

Optimalization of roughing milling at gearbox housing machining

dc.contributor.advisorTomíček Jan
dc.contributor.authorOndřej Hornych
dc.date.accessioned2019-08-25T22:51:38Z
dc.date.available2019-08-25T22:51:38Z
dc.date.issued2019-08-25
dc.identifierKOS-780406000405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84896
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh nové metody hrubování vývrtů tělesa převodovky vedoucí ke snížení nákladů na výrobu. V práci je popsána podstata hrubování a jeho metody, samotný prvek vývrtu, popis stroje a nástrojů, původní i nově navržené metody, a nakonec je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení. Práce byla prováděna v CAD/CAM softwaru TopSolid, odkud se následně braly strojní časy na porovnání a NC kód pro práci na stroji. Práce byla prováděna ve spolupráci s firmou Wikov MGI a.s.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is a proposal of a new method of roughing of the bore of the gearbox body leading to reduction of production costs. The thesis describes the nature of roughing and its methods, the borehole element itself, the choice of machine and tools, the original and the newly designed methods, and finally the technical-economic evaluation is done. The work was carried out in the TopSolid CAM software, where the subsequent machine times were compared. The work was carried out in cooperation with Wikov MGI a.s.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectobráběnícze
dc.subjecthrubovánícze
dc.subjectfrézovánícze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectCAMcze
dc.subjectTopSolidcze
dc.subjectmachiningeng
dc.subjectroughingeng
dc.subjectmillingeng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectCAMeng
dc.subjectTopSolideng
dc.titleOptimalizace postupu hrubování při frézování tělesa převodovkycze
dc.titleOptimalization of roughing milling at gearbox housing machiningeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeZelenka Karel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record