Show simple item record

Tribological properties of modern coatingsdc.contributor.advisorDrašnar Petr
dc.contributor.authorLukáš Marusič
dc.date.accessioned2019-08-22T22:53:05Z
dc.date.available2019-08-22T22:53:05Z
dc.date.issued2019-08-22
dc.identifierKOS-883223147705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84773
dc.description.abstractRešeršní část diplomové práce rozebírá úvod do tribologie a jednotlivých testů. Důraz je kladen na standartní rotační metodu Pin on Disk a méně používaný lineární test. Práce popisuje měření na multifunkčním tribometru a zacházení s ním. Testovaným materiálem je potom hliník, s povrchovou úpravou anodické oxidace, známé jako eloxování a méně rozšířenou úpravou mikroobloukové oxidace. Při těchto metodách se vytváří odolná oxidická vrstva Al2O3, zlepšující tribologické vlastnosti. Experimentální část práce je zaměřena na měření a hodnocení tribologických vlastností, porovnání jednotlivých povrchových úprav a testů. Hodnoceny jsou činitele tření a profil vytvořený kontaktem tělíska a základního vzorku. Výsledky jsou doplněny analýzou profilu, prováděnou pomocí 3D profilometru.cze
dc.description.abstractResearch part of the thesis is focusing on introduction into tryibology and tribology testing. With emphasis on more standard test method which is Pin on Disc and less used linear test method. Thesis describes measuring with multifunctional tribometer and its correct use. Tested material is aluminum with anodic oxidation coating, also known as anodization and less used microarc oxidation coating. Both of these coatings create durable oxidized coat of Al2O3, improving tribological properties. Experimental part of thesis is focusing on measuring and evaluation of tribological properties, comparing used coatings and tests. Evaluated properties are coefficient of friction and profile created by contact of PIN and base sample. Results are completed with profile analysis on 3D profiler.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTibologiecze
dc.subjecttřenícze
dc.subjectopotřebenícze
dc.subjectpin on diskcze
dc.subjectlineární testcze
dc.subjectanodická oxidacecze
dc.subjectanodizacecze
dc.subjecteloxovánícze
dc.subjectmikrooblouková oxidacecze
dc.subjectplazmová elektrolytická oxidacecze
dc.subjecthliníkcze
dc.subjectTribologyeng
dc.subjectfrictioneng
dc.subjectweareng
dc.subjectPin on disceng
dc.subjectlinear testeng
dc.subjectanodic oxidationeng
dc.subjectanodizationeng
dc.subjectmicroarc oxidationeng
dc.subjectplasma arc oxidationeng
dc.subjectplasma electrolytic oxidationeng
dc.subjectaluminumeng
dc.titleTribologické vlastnosti moderních povlakůcze
dc.titleTribological properties of modern coatingseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChvojka Martin
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record