Show simple item record

Design of dispensing device for application of two-component adhesivedc.contributor.advisorŠtádler Marek
dc.contributor.authorEva Jančíková
dc.date.accessioned2019-08-22T22:52:28Z
dc.date.available2019-08-22T22:52:28Z
dc.date.issued2019-08-22
dc.identifierKOS-780959637705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84748
dc.description.abstractPrvní část práce se věnuje problematice volby vhodných adhesiv pro lepení plastů a rešerši možných lepidel a dávkovacích zařízení vyskytujících se na trhu. Druhá část se zabývá vlastním návrhem a konstrukcí dávkovacího zařízení s využitím znalostí z první části. Dokumentuje proces návrhu a vysvětluje princip fungování celé sestavy a detailněji popisuje jednotlivé dílce. V další části jsou uvedeny potřebné výpočty, napěťové a deformační analýzy metodou konečných prvků. V závěru je práce zhodnocena a doplněna o další možné úpravy.cze
dc.description.abstractThe first part of the thesis focuses on the choice of suitable adhesives for bonding plastics and on the research of possible adhesives and dispensing devices that appear on the market. The second part deals with the design and construction of a dosing device using the knowledge found in the first part. The design process is documented and the functioning of the entire assembly is explained. The individual components are also described in more detail. In the next part, the necessary calculations and stress and strain analyses using the finite element method are presented. In the conclusion, the work is evaluated and other possible adjustments are suggested.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDávkovací zařízenícze
dc.subjectadhezivacze
dc.subjectMMAcze
dc.subjectpneumatický váleccze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectMKPcze
dc.subjectDispensing equipmenteng
dc.subjectadhesiveseng
dc.subjectMMAeng
dc.subjectpneumatic cylindereng
dc.subject3D printingeng
dc.subjectFEMeng
dc.titleNávrh dávkovacího zařízení pro aplikaci dvousložkového lepidlacze
dc.titleDesign of dispensing device for application of two-component adhesiveeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHavlíček Martin
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record