Show simple item record

Terrace of Barrandov

dc.contributor.advisorSuske Petr
dc.contributor.authorFrantišek Rubáč
dc.date.accessioned2019-06-28T08:51:43Z
dc.date.available2019-06-28T08:51:43Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-695599760305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84388
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je projekt provozní budovy a restaurace, která vychází z předešlé studie. Tato budova je jedna z celku budov kulturního charakteru. Kulturní celek by se nacházel pod Barrandovskými terasami na Praze 5 v Hlubočepech. Součástí tohoto uskupení by byly především 4 budky kin a letní amfiteátr s provozní budovou, těmito budovami se zabývá především portfolio studie k bakalářské práci. Provozní budova kin, kterou se zabývá bakalářská práce, slouží především pro vstup do areálu tohoto celku, nachází se zde i občerstvení a restaurace. Tato práce se zabývá projektovou dokumentací pro společné povolení, podle které bude možné budovu zrealizovat.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is the project of the entry building and restaurant, which is based on the previous study. This building is one of the buildings that have a cultural purpose. The cultural complex would be located under the Barrandov´s terraces in Prague 5 in Hlubočepy. This complex would be comprised of 4 cinema booths and the summer amphitheater with an operational building, these buildings are characterized in a portfolio of study of bachelor thesis. The operating building of cinema booths, which is the subject of bachelor thesis, serves primarily as entrance to the grounds, but store with refreshments and restaurant is also located here. This thesis main objective is to create project documentation upon which it would be possible to construct this building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBarrandovské terasycze
dc.subjectKulturní centrumcze
dc.subjectProvozní budova kincze
dc.subjectLetní amfiteátrcze
dc.subjectBudky kincze
dc.subjectProjektová dokumentacecze
dc.subjectTerrace of Barrandoveng
dc.subjectCultural centereng
dc.subjectThe operating building of cinemaseng
dc.subjectThe summer amphitheatereng
dc.subjectCinema boothseng
dc.subjectThe project documentationeng
dc.titleBarrandovské terasycze
dc.titleTerrace of Barrandoveng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeJakeš Jiří
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record