Now showing items 1-20 of 212

  • Studentské bydlení 

   Author: Barbora Popaďáková; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Schindler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   So stále sa zvyšujúcim životným štandartom rastú aj nároky na študentské bývanie. Mojím cieľom je študentom poskytnúť vyšší komfort bývania, než sú typické pražské koleje, ale nestratiť aktivný spoločenský život. Vznikajú ...
  • Proluka Bělehradská 

   Author: Palina Zubchenka; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Koumar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Nově navržená budova v Bělehradské ulici stojí na svažitém terénu a je rozdělena na dvě samostatné části ve vyšších podlažích se samostatnými vchody. Záměrem bylo navrhnout bytový dům s přízemím pro komerční využití. Celkem ...
  • ZŠ Všenory - 1.stupeň 

   Author: Julie Juštíková; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Zadáním bylo navrhnout budovu pro první stupeň základní školy ve Všenorech zahrnující 5 kmenových učeben, družinu, jídelnu s kapacitou až 300 strávníků, menší tělocvičnu a zázemí pro učitele. Škola je umístěna v centru ...
  • Startovací bydlení 

   Author: Zita Bicencová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Pětipatrová bytový dům má zajistit dostupné bydlení pro studenty a mladé rodiny. Dům poskytuje 24 bytů různých velikostí, které si lze na nízkou cenu pronajmout. Jedná se především o malometrážní byty s vlastním hygienickým ...
  • Bytový dům v Praze 

   Author: Daniela Čechová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Belicová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Řešený objekt je polyfunkční dům, jehož primární účel je poskytnutí bydlení a v parteru jsou prostory pro účel komerce. Objekt se nachází na rozhraní Rašínova nábřeží a ulice Dřevní v Novém Městě v Praze 2 . V podzemní ...
  • Galerie v Praze 2 

   Author: Patrícia Olešová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Vít Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Galéria architektúry je situovaná v Prahe na osách Palackého námestia a Emauzského kláštora. Budova s tromi nadzemnými podlažiami poskytuje ľuďom nie len kultúrny zážitok z vystavovaných diel, ale taktiež aj z budovy ...
  • Bytový dům v Praze 

   Author: Gabriela Maťášová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Belicová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Predmetom bakalárskej práce je bytový dom na Palackého náměstí v Praze. Cieľom návrhu je definovať nábrežnú líniu a vytvoriť spoločenský priestor pre obyvateľov. Bytový dom má podzemné podlažie s hromadným parkovaním pre ...
  • Bydlení pro umělce v Pragovce 

   Author: Anna Havránková; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Práce se zabývá zpracováním dokumentace z hlediska stavebního a konstrukčního řešení, požární ochrany a technického zabezpečení bytového domu pro umělce, který se nachází na okraji areálu Pragovka. Stavba je situována na ...
  • Brána na Pragovce 

   Author: Šimon-Erich Jelínek; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-03-09)
   Lokalita budovy je přibližným geografickým středobodem mezi horní a dolní částí bývalého areálu Pragovky. Uvažovaný objekt se tedy stává jakousi spojnicí této oblasti. Stavba je bránou, pasáží, průchodem. Přirozeným centrem ...
  • Hotel Podhradí 

   Author: Alžběta Matuštíková; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Belica Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Řešeným objektem je hotel nacházející se v Kokořínském Dole na místě dřívějšího rekreačního areálu. Hotel disponuje dvěma budovami. Hlavní budovou s technickým zázemím a obytnou budovou pro hosty. V bakalářské práci je ...
  • Domov seniorů v Humpolci 

   Author: Iryna Usenko; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pfeifer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Domov seniorů se nachází v bývalém průmyslovém areálu Humpolec, který je obklopen hustými lesy a vedle se nachází jezer , to všechno vytvoří příznivou atmosféru pro starší lidi . Obnova areálu zahrnovala rekonstrukci hlavní ...
  • Domov seniorů v Humpolci 

   Author: Olga Tultseva; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Pfeifer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   V areálu Podhrad, ve městě Humpolec, vedle malého rybníku je navržen dům seniorů. Půdorys budovy má tvar L. Je to jednoduchá hmota s vyříznutými čtveřicemi ze západní a východní strany. Budova poskytuje bydlení pro 29 ...
  • Konverze tovární budovy na hostel 

   Author: Kateřina Suchardová; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Vít Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Hlavní podstatou konverze bývalé tovární budovy v Humpolci je snaha o zachování ducha místa. Hostel propojuje dva kontrastní světy. Na jedné straně odkazuje k bývalému surovému průmyslovému využití a na straně druhé je ...
  • Bydlení Přeštice 

   Author: Matouš Pluhař; Supervisor: Fránek Zdeněk; Opponent: Kropp Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Stavba se nachází v obci Přeštice v blízkosti monumentálního barokního kostela. Funkcí stavby je bytový dům. Její architektura je ovlivněna barokem. Architektura je ovšem vypuštěna pouze, kde si jí mohu dovolit. Řemeslo ...
  • Pragovka - tvorba nového prostoru - Galerie a společenské prostory 

   Author: Monika Pečená; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Z areálu Pragovky na vás dýchá průmyslová atmosféra po celou dobu její návštěvy. Ať už z betonových hal, ocelových konstrukcí či různě rozmístěných plechových stěn, kontejnerú nebo různých barelů. Tohoto průmyslového ducha ...
  • Studentské bydlení 

   Author: Barbora Popaďáková; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   So stále sa zvyšujúcim sa životným štandartom rastú aj nároky na študentské bývanie. Mojím cieľom je študentom poskytnúť vyšší komfort bývania než sú typické pražské koleje, ale nestratiť aktivný spoločenský život. Vznikajú ...
  • Domov seniorů v Humpolci 

   Author: Daria Borysenko; Supervisor: Krátký Vladimír; Opponent: Belica Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Pozemek se nachází ve městě Humpolec v okrese Pelhřimov v kraji Vysočina, 23 km severozápadně od Jihlavy. Je situován v západní části navrženého bytového bloku mezi ulicemi Plynární a Vrbenského. Řešená parcela se nachází ...
  • Bydlení Přeštice 

   Author: Ondřej Pecháček; Supervisor: Fránek Zdeněk; Opponent: Kropp Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Návrh lineárního bytového domu doplňuje ulici a svým tvarem ji oživuje. Tvoří dvě různé prostředí, formální směrem k silnici a klidný poetický park s výhledem na barokní kostel. Obě strany jsou propojeny čtyřmi průchody ...
  • Bytový dům Preslova 

   Author: Tereza Pružincová; Supervisor: Chalupa Marek; Opponent: Holubec Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Smíchov. Mestská časť v blízkosti historického centra Prahy, mestská časť nielen s rušnými križovatkami, preplnenými nákupnými centrami, ale aj miesto s parkami, umeleckými dielami, romantickými zákutiami. Mestská časť so ...
  • Polyfunkční dům, U Lužického semináře, Praha - Malá Strana 

   Author: Ekaterina Půhonová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Hlavním cílem projektu je nabídnout kvalitní plnohodnotné bydleni s bohatou občanskou vybavenosti v centru Prahy. Objekt je situován na Male Straně na pozemku ve tvaru trojúhelníku, který je sevřen ze všech stran komunikaci ...