Now showing items 1-20 of 177

  • Bydlení ve městě, Praha - Zlíchov 

   Author: Jitka Zemanová; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bydlení v kontaktu s přírodou, blízko centra a s výhledem na Prahu, to je bydlení na Novém Zlíchově. Tato práce se zabývá využitím pozemku, který disponuje právě těmito vlastnosti. Nachází se zde spíše maloměstská zástavba, ...
  • Bydlení ve městě - obytný soubor Nový Zlíchov 

   Author: Štěpán Rozsíval; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Ehl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Navrhovaný objekt se nachází v Praze na ulici Nový Zlíchov ve čtvrti Zlíchov jihozápadně od centra na levém břehu Vltavy, na východě pražské městké části a městského obvodu Praha 5. Hlavními myšlenkami objektu bylo propojení ...
  • Polyfunkční bytový dům, U Lužického semináře, Praha - Malá Strana 

   Author: Barbora Světlíková; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem této práce bylo navrhnout bytový dům na Malé Straně, Praha 1. Objekt zohledňuje historický kontext svého prostředí. Bytový dům se skládá převážně z bytů. V parteru se nachází knihovna s kavárnou.
  • Rozšíření supermarket WC 

   Author: Adam Zajaček; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Kropp Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem projektu bylo rozšíření a rekonstrukce již nedostačujících výstavních prostorů galerie Supermarket WC minimálními zásahy. Modulová samonosná skládačka určená pro mrazírenské boxy posloužila pro Nástavbu a použitý ...
  • Pragovka-tvorba nového prostoru s akcentem na ekologii-kavárna s knihovnou 

   Author: Tereza Trampotová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Objekt kavárny s knihovnou se nachází v oblasti Prahy 9 zvané jako "Pragovka". Stavba se skládá ze tří nadzemních podlaží, ve kterých se nachází kavárna, knihovna, odpočinková místnost, studovny a další vedlejší provozy. ...
  • Rekonstrukce vodáckého klubu, Karlovy Vary 

   Author: Kateřina Říhová; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Jurák Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Současná budova vodáckého klubu prošla v minulosti mnoha změnami. Roku 1982 v ní došlo k rozsáhlému požáru, který zdemoloval celé dřevěné podlaží. Právě tato událost byla inspirací pro návrh, jenž vznikl na požárem neponičeném ...
  • Pragovka - tvorba nového prostoru - galerie s kavárnou 

   Author: Juraj Vronka; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Při navrhování galerie, situované v průmyslovém prostředí Pragovky, jsem se snažil najít podobnosti mezi typologií galerií a industriálních staveb a spojit je. Díky tomu si galerie propůjčuje vizuální identitu od průmyslových ...
  • Polyfunkční bytový dům, Praha - Malá Strana 

   Author: Martin Trávníček; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bytový dům na Malé Straně je, jak i název napovídá, odkazem na kdysi stojící Velký Jelenovský dům. Dům je navržený tak, aby v maximální možné míře zachoval dnes již vzrostlou zeleň přilehlého parčíku, a zároveň aby veliké ...
  • Polyfunkční bytový dům, Praha 1 - Malá Strana, U Lužického semináře 

   Author: Eliška Binterová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Jedná se o polyfunkční dům s převládající bytovou funkcí zasazený do prostoru trojúhelníkového parku nacházejícího se v ulici U Lužického semináře na Malé Straně. V přízemí budovy je umístěna kavárna s oplocenou zahrádkou ...
  • Konverze areálu Pragovka - studentské bydlení 

   Author: Sandra Halmlová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Jakeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Studentský bytový dlm ve tvaru C s otevřenou pavlačí a zimními zahradami umístěný v průmyslovém areálu Pragovka. Objekt spojuje průmyslový charakter a přírodu dohromady svou betonové fasádou a zelení.
  • Bydlení ve městě, Praha - Zlíchov 

   Author: Ján Fröhlich; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Koumar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Návrh bytového domu na pozemek v Praze v ulici Nový Zlíchov.
  • Bydlení ve městě, Praha - Zlíchov 

   Author: Lukáš Chalabala; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Koumar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Hmotové řešení nájemního bytového domu respektuje charakter stávající zástavby a zároveň vychází ze snahy zhodnotit potenciál pozemku pro co nejvíce budoucích obyvatel. Dům tvoří tři objekty se samostatnými vchody, jež ...
  • Bydlení ve městě, Praha - Zlíchov 

   Author: Vitudanish Dara; Supervisor: Lábus Ladislav; Opponent: Krejčí Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Návrh dvou bytových domů v pražské čtvrti Zlíchova je snahou o zhmotnění ducha a bohatosti zdrojů dané lokality. Důraz je kladen na důsledné sledování kontextu území, které je dané svojí specifickou polohou v úzkém hrdle ...
  • Bytový dům u Negrelliho viaduktu 

   Author: Glib Khmelnytskyi; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Šrom Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Základní hmotové řešení uzavírá blok, a vytváří návaznost mezi stávajícími objekty. Novostavba je sama o sobě jakýmsi mostem mezi dvěma světy, mezi světem staré Prahy, a světem Prahy nové, který neustále vybojuje další a ...
  • Konverze průmyslového areálu Pragovka - studentské bydlení 

   Author: Agáta Bortlová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Tomeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Konverze průmyslového areálu Pragovka- Vysočany Studentský bytový dům se skeletovou konstrukcí. Kombinuje průmyslový ráz okolí s přírodou.
  • Bytový dům, Žižkov 

   Author: Vladyslav Nazarchuk; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Návrhováním objektem je Býtový dům na Žižkově, který bude součastí řadové zastavby Olšanské třidy. V 1 NP budou restaurace a bar ktere jsou propojene s veřejným prostorem. V 2 NP budou taky úmistěné kancelářské prostory.
  • Bům v proluce, Florenc 

   Author: Filip Bernard; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Dům je navržený aby doplňoval stávající městský blok, má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží. V přízemí se nachází dva hlavní vstupy pro administrativní a obytnou část, kavárna je přístupná skrze vnitřní dvůr.
  • Bytový dům, Žižkov 

   Author: Vitalii Nazarchuk; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Dohnal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Návrhuju Býtový dům na Žižkově, který bude součastí řadové zastavby Olšanské třidy. V parteru budou restaurace, propojene s veřejným prostorem.
  • Umělecká rezidence, Mladá Boleslav 

   Author: Jan Marek; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Stoss Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Bakalářská práce zpracovává navrhovanou budovu v Mladé Boleslavi z hlediska architektonického, stavebního a konstrukčního a zkoumá uplatnění malých výškových staveb a staveb podzemních.
  • Dům na hlavní třídě, Žižkov 

   Author: Kateřina Neumanová; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Gavlas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cílem této práce bylo navrhnout polyfunkční dům na hlavní třídě Olšanská. U objektu převažuje bytová funkce, která je doplněna o komerční prostory cukrárny, restaurace, kanceláří a květinářství. Dominantním prvkem domu je ...