Show simple item record

Selection of surface roughness parameters for qualitative evaluation of polished titanium blades of aircraft engine

dc.contributor.advisorUrban Jan
dc.contributor.authorErik Bóna
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:41Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:41Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-981329194305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84377
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá měřením drsnosti a profilu povrchu leštěných titanových lopatek leteckého motoru. Měření je vyhodnoceno pomocí přístroje Mahr LD 120. Úvod práce slouží k přiblížení základní problematiky měření drsnosti a popis základních přístrojů a nástrojů, které se používají. V dalších částech jsou rozepsané základní parametry drsnosti a jejich využití v praxi. Hlavním cílem této bakalářské práce je vybrat vhodné parametry pro vyhodnocení povrchu lopatek po leštění a vyhodnotit, jestli v procesu leštění dochází ke zlepšení povrchu, tím pádem k zvýšení výkonu lopatkových kol, aniž by součást musela být konstrukčně upravena. Experimentální měření, které potvrdí nebo vyvrátí tyto skutečnosti je vypracováno v závěru práce.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with measurement of surface roughness and profile of polished titanium blades of aircraft engine. The measurement is evaluated using the Mahr LD 120 instrument. The introduction serves to explain the basic issues of roughness measurement and to describe the basic instruments and tools that are used. In the following parts the basic roughness parameters and their use in practice are described. The main aim of this bachelor thesis is to select suitable parameters for the evaluation of the surface of the blades after polishing and to evaluate whether during the polishing the surface is improved, thus increasing the power of the paddle wheels without the component having to be modified. Experimental measurements, which confirm or disprove these facts, are drawn up at the end of the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectLopatkycze
dc.subjectTitancze
dc.subjectMěření drsnosti povrchucze
dc.subjectLeštěnícze
dc.subjectBladeseng
dc.subjectTitaniumeng
dc.subjectSurface Roughness Measurementeng
dc.subjectPolishingeng
dc.titleVolba parametrů drsnosti povrchu pro kvalitativní hodnocení leštěných titanových lopatek leteckého motorucze
dc.titleSelection of surface roughness parameters for qualitative evaluation of polished titanium blades of aircraft engineeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereePitrmuc Zdeněk
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record