Show simple item record

Prototype manufacturing process and its realizationdc.contributor.advisorTomíček Jan
dc.contributor.authorJiří Svoboda
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:29Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:29Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-781236867205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84360
dc.description.abstractPráce se zabývá volbou výrobního postupu pro výrobu součástky středu kola, která bude součástí studentské formule týmu CarTech CTU. Volba výrobního postupu vychází ze znalostí získaných během studia. Práce se zaměřuje na obrábění hliníkových slitin a ze získaných informací se aplikují znalosti do výrobního postupu součástky, která je právě z hliníkové slitiny. Nedílnou součástí této práce je i vyhodnocení výsledků, fotodokumentace výroby, postup získávání NC kódu pro výrobu na CNC soustruhu a vyhodnocení přesnosti dle předloženého výkresu od týmu CarTech CTU.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with a choice of the manufacturing process for the production of parts to the centre of the wheel, which will be part of the student formula CarTech CTU team. The choice of the manufacturing process is based on the knowledge gained during the study. The thesis focuses on the machining of aluminum alloys and from the information obtained applied knowledge in the production process the parts, which is precisely made of aluminum alloy. The other part of this thesis is the evaluation of results, documentation (photos) of production, the procedure of obtaining the NC code for the production on CNC lathe and evaluate accuracy according to the submitted drawing from the CarTech CTU team.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectobrábění hliníkových slitincze
dc.subjectvýrobní postupcze
dc.subjectstřed kolacze
dc.subjectřezné podmínkycze
dc.subjectobrobitelnostcze
dc.subjectAdvanced One Touch IGF-lcze
dc.subjectCNC soustruhcze
dc.subjectmachining of aluminum alloyseng
dc.subjectthe manufacturing processeng
dc.subjectthe centre of the wheeleng
dc.subjectthe conditions of machiningeng
dc.subjectmachinabilityeng
dc.subjectAdvanced One Touch IGF-leng
dc.subjectCNC latheeng
dc.titlePrototypová výroba a její realizacecze
dc.titlePrototype manufacturing process and its realizationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNáprstková Nataša
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record