Show simple item record

Construction technological project - Apartment building - Terasy Mlýnskádc.contributor.advisorHlava Martin
dc.contributor.authorŠtěpán Maroušek
dc.date.accessioned2019-06-27T22:52:47Z
dc.date.available2019-06-27T22:52:47Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-695600051905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84330
dc.description.abstractAnotace Stavebně technologický projekt - Bytový dům, Terasy Mlýnská Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby bytového domu Terasy Mlýnská ve Strakonicích. Autor se zde zabývá posouzením úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace. Na základě toho zpracovává prostorovou, technologickou a časovou strukturu výstavby objektu. Cílem této bakalářské práce je navržení optimálního řešení výstavby v ideální časové posloupnosti, bez zbytečných časových prodlev a ideálního nasazení počtu pracovníků a strojů. Součástí práce je návrh zařízení staveniště pro čtyři fáze výstavby a 2 technologické postupy na daný proces.cze
dc.description.abstractAnnotation Construction Technology Project - Residential Building, Mlýnská Terraces The content of this bachelor thesis is the solution of the construction technology project of the new residential building called Mlýnská Terraces in the town of Strakonice. The author deals with the assessment of completeness and correctness of the submitted project documentation. Based on this, he processes the spatial, technological and time structure of the building. The aim of this bachelor thesis is to design an optimal construction solution in an ideal time sequence and without any unnecessary time delays and ideal deployment of the number of workers and machines. Part of the thesis is the design of construction site equipment for four stages of construction and two technological procedures for the given process.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStavebně technologický projektcze
dc.subjectčasové plánovánícze
dc.subjecttechnologický postup pracícze
dc.subjectzařízení staveništěcze
dc.subjectConstruction technology projecteng
dc.subjecttime planningeng
dc.subjectwork technological progresseng
dc.subjectequipment of the construction siteeng
dc.titleStavebně technologický projekt - Bytový dům - Terasy Mlýnskácze
dc.titleConstruction technological project - Apartment building - Terasy Mlýnskáeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNeumann Pavel
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record