Show simple item record

Apartment building Terronská

dc.contributor.advisorWald František
dc.contributor.authorPetr Bittermann
dc.date.accessioned2019-06-27T22:52:01Z
dc.date.available2019-06-27T22:52:01Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-597328142005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84299
dc.description.abstractBakalářská práce se skládá ze dvou částí a je zaměřená na požárně bezpečnostní řešení, návrh za běžné a zvýšené teploty prvku bytového domu s komerční plochou v ulici Terronská. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení zadaného objektu. Druhá část se zabývá návrhem a posouzením stropních nosníků s rozšířenou spodní pásnicí za běžné teploty a posouzením za zvýšení teploty s návrhem protipožárního opatření. Dále se ve třetí části nachází studie konstrukce posledního nadzemního podlaží za běžné teploty.cze
dc.description.abstractBachelor thesis consists of two parts with focus on fire safety solution, design of apartment building in Terronská street with commercial units at normal and elevated temperature scenarios. First part contains the fire safety solution of assigned building. Second part deals with design and statics evaluation at normal and elevated temperature of ceiling beams with wide bottom flange and its fire-retardant measures. Furthermore, the third part contains a study of the construction of the last floor at normal temperature.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpožárně bezpečnostní řešenícze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectnosník s rozšířenou spodní pásnicícze
dc.subjectposouzení za zvýšené teplotycze
dc.subjectfire safety solution požárněeng
dc.subjectapartment buildingeng
dc.subjectslim floor beameng
dc.subjectassessment at elevated temperatureseng
dc.titleBytový dům Terronskácze
dc.titleApartment building Terronskáeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeSokol Zdeněk
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record