Show simple item record

Design of lighting for classrooms with demands on high visual comfortdc.contributor.advisorMaierová Lenka
dc.contributor.authorJan Marx
dc.date.accessioned2019-06-26T22:56:24Z
dc.date.available2019-06-26T22:56:24Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-880324059905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84258
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na parametry vizuálního komfortu ve školských prostorách. Analyzuje nežádoucí zrakové jevy a poskytuje možná řešení pro jejich eliminaci, či potlačení. Záměrem práce je ukázat důležitost změny principu navrhování osvětlovacích soustav z minimálního standardu vyžadovaného normou na optimální světelné podmínky pro dané zrakové činnosti. Využitou metodikou je měření jasu na povrchu, výpočet kontrastních poměrů v zorném poli, měření osvětlenosti a spektrální analýza světla na konkrétním příkladu dvou učeben střední školy. V jedné z učeben je nainstalována interaktivní obrazovka (smart board) a v druhé projektor. V učebnách byla stanovena technická doporučení použitelná pro projektanty při navrhování školských zařízení a uživatelská doporučení pro učitele. Práce obsahuje tři části. První, teoretická, popisuje metodiku návrhu a měření na základě vlivu světelného prostředí na člověka s přihlédnutím na české a evropské normy. Praktická část je složena z měření jasovým analyzátorem, luxmetrem a spektrometrem. Interpretuje výsledky a komentuje postup řešení. Poslední část je návrhová. Na základě naměřených hodnot je vytvořen vlastní návrh formou digitálního modelu, s ohledem na předešlá zjištění.cze
dc.description.abstractThis work focuses on the parameters of visual comfort in classrooms. It analyses undesirable visual phenomena and provides possible solutions for eliminating or suppressing them. The aim of the thesis is to illustrate the first step to understanding the importance of reorienting the design of lighting systems from standard limits to ideal visual conditions. The methodologies used are measurements of luminous ratios and illumination, and spectral analysis on a specific example. These measurements are based on two model classrooms. One contains a DSE screen and the other one a projector. In each room, the glare maximum is measured from four places during different light scenes. Luminance sections and contrast ratios ,defining the legibility of the boards, are performed. On the basis of the achieved results, recommendations applicable to designs of school facilities are set. Advice for teachers themselves are also provided. The work consists of three parts. Firstly a theoretical part which describes the methodology of design and measurement based on human influence; taking into account Czech and European standards. Secondly, the practical part consists of luminous analyser measurements, a lux meter, and a spectrometer. Interpretation of the results and commentary on solutions are discussed. Thirdly, the design is examined. Based on the values measured, a customised proposal is created in the form of a digital model, taking into account individual findings.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUmělé osvětlenícze
dc.subjectZrakový komfortcze
dc.subjectOslněnícze
dc.subjectHDR snímekcze
dc.subjectArtificial lightingeng
dc.subjectVisual comforteng
dc.subjectGlareeng
dc.subjectHDR imageeng
dc.titleStudie řešení osvětlení učeben s důrazem na vysoký zrakový komfortcze
dc.titleDesign of lighting for classrooms with demands on high visual comforteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBaxant Petr
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record