Show simple item record

Prague - Braník - Study of transformation area around ice factory

dc.contributor.advisorKaplan Ivan
dc.contributor.authorLukáš Král
dc.date.accessioned2019-06-26T22:56:04Z
dc.date.available2019-06-26T22:56:04Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-880323055605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84243
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je urbanisticko- architektonická studie lokality Prahy 4 Braník. Předdiplomní projekt obsahuje průzkumy, rozbory a následný návrh nové zástavby s funkčními a prostorovými vztahy zohledňující parametry území včetně nábřeží řeky Vltavy. Hlavními dominantami jsou památkově chráněné areály Branického pivovaru a ledáren. Diplomní projekt již zahrnuje detailnější studii transformace areálu ledáren s přilehlými veřejnými prostory. Projekt obsahuje návrh městského mobiliáře, zeleně, osvětlení, povrchů, technické a dopravní infrastruktury.cze
dc.description.abstractThe content of this diploma thesis is an urban-architectural study of Prague 4 - Braník locality. The pre-diploma project includes researches, analyzes and followed-up design of a new development with functional and spatial relations taking into account the parameters of the area including the Vltava River waterfront. A dominant features are the protected areas of the Branik Brewery and Ice factory. The diploma thesis includes a more detailed study of the transformation of the icefactory area with adjacent public spaces. The project includes design of urban mobiliar, greenery, lighting, surfaces, technical and transport infrastructure.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBraníkcze
dc.subjectledárnycze
dc.subjectareálcze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectnábřežícze
dc.subjectBranikeng
dc.subjectice factoryeng
dc.subjectarealeng
dc.subjecturban spaceeng
dc.subjectwaterfronteng
dc.titlePraha - Braník - Studie transformace území ledárencze
dc.titlePrague - Braník - Study of transformation area around ice factoryeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeCach Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record