Show simple item record

Residential Building Assessment of Energy Systemdc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorEliška Süssová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:55:43Z
dc.date.available2019-06-26T22:55:43Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-864946156905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84232
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je hodnocení technických systémů bytového domu. Tyto systémy, které spotřebovávají energii, slouží k vytvoření kvalitního vnitřního prostředí a zajištění komfortu uživatel. Projektová část diplomové práce se zabývá návrhem systému vytápění a přípravy teplé vody pro konkrétní bytový dům v Praze. V této části diplomové práce jsou následně energetické systémy hodnoceny prozatím neobvyklým způsobem pro Českou republiku. Hodnocení budovy a jejího dopadu na životní prostředí je provedeno podle kritérií dobrovolného certifikačního systému zvaného BREEAM. Účelem studie je seznámení čtenáře s tímto britským certifikačním systémem a popsání jeho komplexního uplatnění vzhledem k rostoucí poptávce po udržitelné výstavbě. V závěru práce je následně provedeno ono finální hodnocení energetické náročnosti budovy.cze
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is assessment of residential building’s technical systems. These energy-consuming systems are used to create quality indoor environment and to assure users’ comfort. The project part of master thesis deals with the design of heating and hot water preparation system for particular residential building in Prague. Subsequently, this part of master thesis contains the assessment of energy systems by unusual way for the Czech Republic. The building’s assessment and its impact on the environment is done according to criteria of voluntary certification system called BREEAM. The purpose of the study is to familiarize the reader with this British certification system and to describe its complex application in view of growing demand for sustainable constructions. Then, the final assessment of building energy demand is done in the study conclusion.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEnergetické systémycze
dc.subjectživotní prostředícze
dc.subjectcertifikace BREEAMcze
dc.subjectenergetická náročnostcze
dc.subjectudržitelnostcze
dc.subjectemise CO2cze
dc.subjectEnergy systemseng
dc.subjectenvironmenteng
dc.subjectBREEAM certificationeng
dc.subjectenergy demandeng
dc.subjectsustainabilityeng
dc.subjectCO2 emissionseng
dc.titleHodnocení energetického systému bytového domucze
dc.titleResidential Building Assessment of Energy Systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKřišíková Helena
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record