Show simple item record

Family housedc.contributor.advisorKošatka Bedřich
dc.contributor.authorLukáš Jirásek
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:43Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:43Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600276705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84193
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu pro šestičlennou rodinu a zpracování určitých výkresů na úrovni dokumentace pro povolení - ohlášení stavby. Zadaný pozemek je situován na Hanspaulce, Dejvice Praha 6. Tato oblast Prahy je proslulá svými vilami a nabízí atraktivní výhled na Prahu. Rodinný dům se skládá ze dvou odlišných kvádrů - beton a dřevo. Návrh vychází ze zadané parcely, kterým je rovinný terén a orientace na světové strany. Objekt je situován na nárožní parcele, kterou tvoří dvě ulice - Na Kodymce a Na Špitálce. Rodinný dům je navržen v podobě dvou samostatných bytů. Při návrhu byl kladen důraz na otevřenost prostoru a propojení s přírodou.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis was to design a family house and to process selected building permit drawings - notification of construction. The selected plot is located in Hanspaulka, Dejvice Prague 6. This area of Prague is famous for its villas and offers an attractive view on Prague. The family house consists of two different blocks - concrete and wood. The design of the house is based on the specified parcel, which is a flat terrain and orientation on the world´s sides. The object is situated on the corner parcel, which consists of two streets - Na Kodymce and Na Špitálce. The house is designed as two separate apartments . The main emphasis during the design was heading to create an open space and to connect house and nature together.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRodinný důmcze
dc.subjectHanspaulkacze
dc.subjectBakalářská prácecze
dc.subjectFamily houseeng
dc.subjectHanspaulkaeng
dc.subjectBachelor thesiseng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLinhartová Eva
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record