Show simple item record

Family housedc.contributor.advisorHulec Mikuláš
dc.contributor.authorVojtěch Vejvoda
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:36Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:36Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600062305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84184
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Českém Krumlově v rozsahu architektonické studie a vybraných částí v podrobnosti zpracování technické dokumentace pro provedení stavby. Návrh je vypracován dle soutěžního zadání "Českého soběstačného domu" pro rok 2019. Cílem návrhu bylo vytvořit malý nízkoenergetický či pasivní rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu do maximální zastavěné plochy 80 m2, který bude v 50 % dní v roce energeticky soběstačný. Důležitým požadavkem zadání je propojení prostor domu se zahradou, kde mladá rodina s dvěma dětmi tráví nejvíce času. Dispoziční, materiálové a technologické řešení rodinného domu bylo navrženo jako maximálně funkční a ctící vzhled zástavby v lokalitě stavby.cze
dc.description.abstractThe topic of this bachelor's thesis is the design of a family house in a town called Cesky Krumlov. Selected parts of the range of architectural study have been detailed as technical documentation for building construction. The design is developed as a competition assignment "Ceskeho sobestacneho domu" ["The czech energy independent house"] for year 2019. The aim of this thesis is to design a small low energy or passive energy family house for a family of four members and maximum of 80 m2 floor square, which would be half a year energy independent. Important requirement of this assignment is to join house interior space with a garden, where young family, with two children, would spend most of their time. Disposition, material and technological solution of the family house was projected to maximise function with respect to housing development in the local area.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRodinný důmcze
dc.subjectČeský Krumlovcze
dc.subjectArchitektonická studiecze
dc.subjectNízkoenergetický důmcze
dc.subjectPasivní důmcze
dc.subjectbakalářská prácecze
dc.subjectVojtěch Vejvodacze
dc.subjectarchitekturacze
dc.subjectČVUTcze
dc.subjectFamily houseeng
dc.subjectCesky Krumloveng
dc.subjectArchitectural studyeng
dc.subjectLow energy houseeng
dc.subjectPassive houseeng
dc.subjectBachelor´s thesiseng
dc.subjectVojtech Vejvodaeng
dc.subjectarchitectureeng
dc.subjectCTUeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHořická Jana
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record