Show simple item record

Fire Safety Solution of the Apartment Block in Generála Píky Streetdc.contributor.advisorHejtmánek Petr
dc.contributor.authorTereza Verunáčová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:24Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:24Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600057405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84178
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce bylo zpracování požárně bezpečnostního řešení bytového domu v ulici Generála Píky to v rozsahu pro stavební povolení stavby, které je uvedeno v § 41 bodu (2) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v aktuálním znění. Práce je rozdělena na části, konkrétně čtyři, přičemž první částí je zadání bakalářské práce, druhá část obsahuje popsané stavební revize. Ve třetí části je samotné požárně bezpečnostní řešení objektu včetně výkresové části, výpočtů a dalších příloha v poslední části je přiložen původní projekt od autora.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was a detailed elaboration of a fire safety solution of the apartment of block in Generála Píky Street done in the range of building permit, according to the §41, (2) Notice no. 246/2001, concerning the determination of fire safety conditions and the execution of the state fire supervision. The thesis consists of four parts whereas first is the original assignment of the thesis, second is consisted of described revisions which were made. In the third part there is the fire safety solution itself including the drawings, calculations and appendixes and the last is the original author´s project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpožární bezpečnostcze
dc.subjectpožárně bezpečnostní řešenícze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectpožárcze
dc.subjectúnikové cestycze
dc.subjectstavební povolenícze
dc.subjectfire safetyeng
dc.subjectfire safety solutioneng
dc.subjectapartment of blockseng
dc.subjectfireeng
dc.subjectescape routeseng
dc.subjectbuilding permiteng
dc.titlePožární řešení objektu BD v ulici Generála Píkycze
dc.titleFire Safety Solution of the Apartment Block in Generála Píky Streeteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFišerová Eliška
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record