Show simple item record

Fire safety solution for block of flats in Nuselska in Praguedc.contributor.advisorPokorný Marek
dc.contributor.authorMatěj Baičev
dc.date.accessioned2019-06-26T22:53:44Z
dc.date.available2019-06-26T22:53:44Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600020205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84147
dc.description.abstractHlavním předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení bytového domu Nuselská v Praze – Nuslích. Bakalářská práce je rozdělena na tři části. V první části se nachází zadání bakalářské práce, čestné prohlášení, poděkování a abstrakt. Druhá část bakalářské práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení dané stavby. Požárně bezpečnostní řešení je ve výkresové dokumentaci značeno červenou a zelenou barvou. Z hlediska požární bezpečnosti je daný objekt posuzován dle norem řady ČSN 73 08XX. Dokumentace požárně bezpečnostního řešení bude dodána v textové a výkresové formě. Ve třetí části se nachází podklady ke zpracování bakalářské práce a revize stavebních konstrukcí, které byli nezbytně nutné pro dodržení příslušných norem. Plánované stavební úpravy jsou do výkresové dokumentace zakresleny modrou barvou. Třetí část je taktéž zpracována v textové a výkresové podobě.cze
dc.description.abstractThe main subject of this bachelor thesis is the fire safety solution of the Nuselska block of flats in Prague – Nusle. The balechor thesis is divided into three parts. The first part contains the task of the bachelor thesis, affirmation, acknowledgment, and abstract. The second part of the bachelor thesis contains a fire safety solution for the building. The fire safety solution is in a drawn documentation marked by the red and green colour. In terms of fire safety, the building is assessed according to the standards of the ČSN 73 08XX series. The fire safety documentation will be delivered in text and drawing form. In the third part, there are materials for the bachelor thesis and revision of the building structures, which were necessary to be in complience with the relevant standards. The planned structure modifications are marked in the drawn documentation with blue colour. The third part is also processed in text and drawing form.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPožárně bezpečnostní řešenícze
dc.subjectpožární úsekcze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectúnikové cestycze
dc.subjectpožární bezpečnost garážícze
dc.subjectpožárně bezpečnostní zařízenícze
dc.subjectFire safety solutioneng
dc.subjectfire compartmenteng
dc.subjectblock of flatseng
dc.subjectescape wayseng
dc.subjectfire safety of garageseng
dc.subjectfire safety deviceeng
dc.titlePožárně bezpečnostní řešení stavby bytového domu Nuselská v Prazecze
dc.titleFire safety solution for block of flats in Nuselska in Pragueeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeEliáš Martin
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record