Show simple item record

Assessment of the lowest internal surface temperature of a critical detail after additional thermal insulation of the ceiling of an unheated basement

dc.contributor.advisorNovák Jiří
dc.contributor.authorLyudmyla Sargalogo
dc.date.accessioned2019-06-26T22:53:07Z
dc.date.available2019-06-26T22:53:07Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695599983805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84125
dc.description.abstractÚkolem této bakalářské práce je určit vnitřní teplotu vzduchu nevytápěného suterénu ve stávajícím stavu a v navrhovaném stavu se zatepleným stropem suterénu. Následně se stanoví nejnižší vnitřní povrchové teploty vytápěného podlaží nad suterénem v ustáleném stavu na konkrétním řešeném detailu. Řešený detail se nachází mezi nadzemním podlažím a suterénem v místě balkonu, který není zateplený. Dále jsou navrženy varianty řešení kritického detailu a je určena ta nejlepší varianta tohoto řešení. Nakonec se ověřuje, zda vybrané řešení vyhovuje v neustáleném stavu. Také se zjistí, zda v neustáleném stavu nastanou předpokládané okrajové podmínky uvažované v ustáleném stavu.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to determine the internal temperature of the unheated basement in the current state and in the proposed state with insulated basement ceiling. Subsequently, the lowest internal surface temperatures of the heated floor above the basement are determined in a steady state on a specific detail. The detail is located between the aboveground floor and the basement in the place of the balcony, which is not insulated. In addition, variants of critical detail solutions are designed and the best variant of this solution is determined. Finally, it is checked whether the selected solution is in a steady state. It is also determined whether steady state contemplated boundary conditions occur in the unsteady state.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTeplota vzduchucze
dc.subjectdodatečné zateplenícze
dc.subjectnejnižší vnitřní povrchová teplotacze
dc.subjectustálený stavcze
dc.subjectriziko vzniku plísnícze
dc.subjectkondenzacecze
dc.subjectokrajové podmínkycze
dc.subject2D teplotní polecze
dc.subjectneustálený stavcze
dc.subjectoptimalizace detailucze
dc.subjectdynamická simulacecze
dc.subjectAir temperatureeng
dc.subjectadditional insulationeng
dc.subjectlowest internal surface temperatureeng
dc.subjectsteady stateeng
dc.subjectrisk of mold formationeng
dc.subjectcondensationeng
dc.subjectboundary conditionseng
dc.subject2D temperature fieldeng
dc.subjectunsteady stateeng
dc.subjectdetail optimizationeng
dc.subjectdynamic simulationeng
dc.titleHodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty kritického detailu při dodatečném zateplení stropu nevytápěného suterénu bytového domucze
dc.titleAssessment of the lowest internal surface temperature of a critical detail after additional thermal insulation of the ceiling of an unheated basementeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKlečka Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record