Show simple item record

New apartment building and the barrier-free housingdc.contributor.advisorStibůrková Běla
dc.contributor.authorVeronika Špicarová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:52:46Z
dc.date.available2019-06-26T22:52:46Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695599963405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84108
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu s bezbariérovým bydlením v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Brně. Objekt má 6 podlaží, jedno podzemní a pět nadzemním podlaží, z toho je jedno ustupující podlaží. Nosná konstrukce budovy se skládá ze železobetonu, kontaktním zateplovacím systémem a plochou střechou. Cílem práce je stavební výkresová dokumentace bytového domu, technická zpráva stavební části, předběžný statický výpočet, tepelně technické posouzení, technologické postupy, harmonogram a zařízení staveniště.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the elaboration of the project documentation of newly built apartment house and the barrier-free housing for building perimission. Apartment house is located in Brno city. The building has 6 floors, one is under ground and five above ground, which one of them is receding floor. The main supporting structure is made of reinforced concrete, ETICS systém and flat roof. Goal of work is drawing documentation of building, technical report of building part, preliminary static calculation, thermo-technical assessment, technological procedures, schedule and site facilities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectstavební povolenícze
dc.subjectbezbariérové bydlenícze
dc.subjectapartment houseeng
dc.subjectproject documentationeng
dc.subjectnew buildingeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectbuilding perimissioneng
dc.subjectbarrier-free housingeng
dc.titleProjekt novostavby bytového domu s bezbariérovým bydlenímcze
dc.titleNew apartment building and the barrier-free housingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKumšta Václav
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record