Show simple item record

ETICS on a monolithic objectdc.contributor.advisorStibůrková Běla
dc.contributor.authorVitalii Chichkov
dc.date.accessioned2019-06-26T22:52:44Z
dc.date.available2019-06-26T22:52:44Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695599961205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84105
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem kontaktního zateplovacího systému bytového domu v Praze. Jejím cílem je vypracovat projektovou dokumentaci ve formě ke stavebnímu povolení na základě architektonické studie a stanovit postup při provádění zateplovacího systému. V rámci práce jsou navrženy skladby obálky budovy, posouzeny tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí v programu Teplo 2017 EDU, poskytnuto řešení odvodnění ploché střechy, vypracovány technologické předpisy montáže, provedena kalkulace materiálu a sestaven harmonogramu provádění stavebních prací.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the proposal of the contact thermal insulation system of an apartment house in Prague, the project documentation in the form to the building permit based on the architectural study and the procedure of its implementation. This is the proposal of the compositions of the building envelope, assessment of thermal-technical characteristics of the enclosing structures in the program Teplo 2017 EDU, the elaboration of the drawing documentation, the proposal for the drainage of flat roofs, the development of technological regulation of installation, calculation of material and schedule the execution of construction works.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKontaktní zateplovací systém (KZS)cze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectkonstrukce pozemních stavebcze
dc.subjectdetailcze
dc.subjectstavební povolenícze
dc.subjectplocha střechacze
dc.subjectfasádacze
dc.subjectsoklcze
dc.subjectKeywords External thermal insulation composite system (ETICS)eng
dc.subjectapartment buildingeng
dc.subjectconstruction of ground structureseng
dc.subjectdetaileng
dc.subjectbuilding permitseng
dc.subjectarea roofeng
dc.subjectfacadeeng
dc.subjectplintheng
dc.titleProvádění kontaktního zateplovacího systému na monolitickém objektucze
dc.titleETICS on a monolithic objecteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVychytil Jaroslav
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record