Show simple item record

Žižkov Railway station

dc.contributor.advisorDurdík Petr
dc.contributor.authorLucie Kadlecová
dc.date.accessioned2019-06-25T22:55:10Z
dc.date.available2019-06-25T22:55:10Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-880323051205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84056
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem urbanistické struktury v okolí Nákladového nádraží Žižkov v Praze a jeho centrálním prostorem s přilehlým obchodním domem s administrativou. Lokalita je ohraničena ulicemi Želivského, U Nákladového nádraží, K Červenému dvoru a Malešická. Diplomová práce má dvě části. V první části je řešena urbanistická struktura navrhované lokality. Návrh počítá s připravovanou linkou metra D a částečně respektuje i plánovanou bytovou výstavbou, a to v severní části lokality. Druhá část řeší podrobněji těžiště lokality, náměstí s přilehlým obchodním domem a administrativou. Součástí řešení je i návrh parteru přilehlých budov, koncepce zeleně, dopravy a technické infrastruktury.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of the urban structure in surroundings of the Freight Railway Station Žižkov in Prague and its central area with the adjacent administration department. The location is bordered by Želivského, U Nákladového nádraží, K Červeném dvoru and Malešická streets. The diploma thesis has two parts. The first part deals with the urban structure of the proposed location. The proposal counts with the planned metro line D and partly also respects the planned housing construction in the northern part of the site. The second part deals with the center of the location, the square with the adjacent department store and administration. Part of the solution is also the design of the parterre of adjacent buildings, the concept of greenery, transport and technical infrastructure.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectobchodní důmcze
dc.subjectNákladové nádraží Žižkov – veřejný prostor – brownfields – urbanismuscze
dc.subjectdepartment store – freight station Žižkoveng
dc.subjectpublic areaeng
dc.subjectbrownfieldseng
dc.subjecturbanismeng
dc.titleŽižkovské nádražícze
dc.titleŽižkov Railway stationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeVávra Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record