Show simple item record

Rohan Island

dc.contributor.advisorDurdík Petr
dc.contributor.authorBarbora Jonášová
dc.date.accessioned2019-06-25T22:55:08Z
dc.date.available2019-06-25T22:55:08Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-880323049905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84055
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zástavbou Rohanského ostrova a vychází z předdiplomního projektu věnovaného analýzám území a urbanistické studii širšího okolí. Hlavní náplní projektu je urbanistická a architektonická studie centrálního prostoru v blízkosti stanice metra Invalidovna, který současně navazuje na nově navrhované vltavské nábřeží. Dále se práce zabývá parkem navazujícím na park před historickou budovou Invalidovny a jeho okolní zástavbou. V práci je kladen důraz na občanskou vybavenost, respektování stávající zástavby a současně její propojení se zástavbou nově navrhovanou, kvalitu veřejných prostranství a zapojení krajinotvorných prvků do městské struktury.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the urban development of Rohanský ostrov area. It is based on the pre-diploma project dedicated to the analysis of the area and to the urban study of its wider surroundings. The main focus of this thesis is urban and architectural study of the inner area linked to the metro station Invalidovna and newly designed Vltava river banks. The thesis also focuses on the park, which is linked to the park in front of the historical building of Invalidovna, and on its neighbourhood. The thesis accents the civic amenities and it regards present structures and their connections with newly designed buildings. It also emphasises the quality of public areas and the incorporation of landscaping elements into the city structure.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecturbanismuscze
dc.subjectarchitekturacze
dc.subjectkulturacze
dc.subjectVltavacze
dc.subjectparkcze
dc.subjectKarlíncze
dc.subjectRohanský ostrovcze
dc.subjectInvalidovnacze
dc.subjecturbanismeng
dc.subjectarchitectureeng
dc.subjectcultureeng
dc.subjectVltavaeng
dc.subjectparkeng
dc.subjectKarlíneng
dc.subjectRohan Islandeng
dc.subjectInvalidovnaeng
dc.titleRohanský ostrovcze
dc.titleRohan Islandeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeTurek Tomáš
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record